Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Leerplicht

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

Op sommige dagen hoeft uw kind niet naar school. Bijvoorbeeld omdat het ziek is, of omdat er een feest of begrafenis is. U moet dit wel melden bij de school. 

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Leerplichtambtenaar

De gemeente Eijsden-Margraten werkt op het terrein van de leerplicht samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. De gemeente Maastricht vervult daarbij de rol van centrumgemeente; zij houdt het regionale bureau voor de leerplicht en de kwalificatie-functie in stand. Heeft u vragen op dit terrein? Mailt u dan naar leerplicht@maastricht.nl.

Meer informatie over de leerplicht

De leerplicht en kwalificatieplicht zijn ingesteld door de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs.

Vragen over Leerplicht?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?