Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Parttime ondernemerschap (Bbz)

Als u een Participatiewet uitkering van de gemeente Eijsden Margraten ontvangt of zicht daarop heeft en u heeft het idee om op bescheiden schaal een eigen bedrijf te beginnen, komt u wellicht in aanmerking voor de regeling Parttime ondernemen (PTO). Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden te weten:

 • Uw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke eisen (Beleidsregels parttime ondernemen Eijsden-Margraten 2023 e.v.), die verband houden met de activiteiten;
 • Uw bedrijf dient te worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U hanteert marktconforme tarieven en voert geen extreem hoge bedrijfskosten op;
 • U besteedt minder dan 23,5 uur per week aan uw bedrijf; dit is inclusief de uren voor administratie en boekhouding;
 • De activiteiten worden voor eigen rekening en risico uitgevoerd;
 • U gaat geen grote investeringen doen, waardoor er onverantwoorde financiële risico’s ontstaan;
 • U gaat geen langlopende verplichtingen aan, die snelle beëindiging van de activiteiten belemmeren;
 • De activiteiten mogen geen belemmering vormen voor het nakomen van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling;
 • U dient een goede administratie en boekhouding te hanteren, waar maandelijks dient te worden aangegeven:
 1. Een opgave van uitgebrachte facturen en directe kosten;
 2. Een urenadministratie;
 3. Een uitdraai van alle bankrekeningen per maand.
 • Indien de parttime ondernemer in een maand geen zelfstandige activiteiten heeft verricht, dienen de opgaven toch worden gedaan.

Vragen over Parttime ondernemerschap (Bbz)?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?