Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Ontplofbare oorlogsresten

Op een aantal plaatsen in de gemeente Eijsden-Margraten is er een verhoogd risico op het vinden van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn vliegtuigbommen, raketten en granaten. 

Ontplofbare oorlogsresten kunnen gevaarlijk zijn. Zolang de ontplofbare oorlogsresten onberoerd in de bodem blijven liggen is de kans erg klein dat deze vanzelf ontploffen. De gemeente is wettelijk verplicht om de kans op ontploffing zo klein mogelijk te maken.  

Waar moet ik op letten bij graafwerkzaamheden? 

Waar u rekening mee moet houden, hangt af van de plek waar u gaat graven en de diepte. De explosievenkaart geeft verdachte gebieden weer.  

Voor werkzaamheden tot een diepte van 30cm hoeft u geen maatregelen te nemen. Dit betekent niet dat er geen verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning bestaat. Controleer altijd of u door andere wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, een vergunning nodig heeft.  

Risico's in kaart  

Op onderstaande kaart ziet u welke gebieden een verhoogd risico hebben. Volg altijd de procedures zoals hieronder omschreven is. Ook als er geen omgevingsvergunning nodig is.  

Wat moet u doen?  

In het groene gebied zijn geen maatregelen nodig.  

In het gele gebied is het risico klein. Wees toch bedacht op de aanwezigheid van een explosief. Voordat u de werkzaamheden starten dient u contact op te nemen met de gemeente Eijsden-Margraten via info@eijsden-margraten.nl. U krijgt dan een projectinstructie. Daarna kunt u de werkzaamheden uitvoeren. Deel deze projectinstructie ook met de aannemer.  

Als u een explosief vind:

  • Stop meteen met de werkzaamheden
  • Zorg dat er niemand in de buurt kan komen
  • Bel 0900-8844 en meld de vondst van een explosief
  • Bel 112 bij een noodsituatie 

In het rode gebied is extra onderzoek verplicht voordat de werkzaamheden starten. Neem contact op met een gecertificeerd explosieven opsporingsbedrijf. Op de website van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen staat een lijst met gecertificeerde opsporingsbedrijven. Maak gebruik van een bedrijf met de kwalificatie deelgebied A. 

De kosten voor het onderzoek betaalt u eerst zelf. De gemeente kan elk jaar bij het Rijk een vergoeding aanvragen voor de gemaakte kosten. Hiermee kunt u 68% van de gemaakte kosten voor onderzoek vergoed krijgen. Als u hiervan gebruik wilt maken, sluit u voordat u onderzoek start een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Neem hiervoor contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunning, Toezicht en Handhaving via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl

Vragen over Ontplofbare oorlogsresten?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?