Wegens een technische storing is gemeente Eijsden-Margraten momenteel gesloten. Ook is het helaas niet mogelijk reisdocumenten en rijbewijzen af te halen. Excuses voor het ongemak.

Cadier en Keer

Cadier en Keer kent, zoals het gehele gebied van de gemeente Eijsden-Margraten en van Limburg, een eeuwenoude historie. De oorspronkelijke historische kern van Cadier en Keer heeft zich ontwikkeld langs de Limburgerstraat, Kerkstraat en Dorpstraat; langgerekte aders in oostelijke en westelijke richting. Het oudste historische gebouw is de kerktoren.

Het oudste historische gebouw is de kerktoren. De oudste gedeelten daarvan dateren uit de twaalfde eeuw. In de vijftiger jaren is het bijbehorende kerkgebouw gesloopt en vervangen door de huidige kerk (Parochie H. Kruisverheffing). In de omgeving van de kerk komen nog enkele monumentale gebouwen en hoeves met gesloten binnenplaats voor zoals de Meussenhof (1711-1713), hoeve Boumans (plm. 1700) en het voormalig tolhuis (1825).

In 1796 telde Keer ongeveer 240 inwoners, ondergebracht in 53 woningen, waarvan 28 in de Kerkstraat en 20 in de "Limborgerstraat". Na de tweede wereldoorlog is Cadier en Keer sterk gegroeid; door de barrièrewerking van de Rijksweg voornamelijk in noordelijke richting.

Als zelfstandige gemeente is Cadier en Keer niet zo oud geworden. De voormalige gemeente bestond vroeger uit de heerlijkheden Cadier, Keer en St. Antoniusbank met ieder hun door de jaren heen steeds wisselende eigenaren. Stond Keer onder jurisdictie van de schepenbank van Heer, die tot het Kapitel van St. Servatius in Maastricht behoorde, St. Antoniusbank is in ieder geval bezit geweest van het klooster der Antonieten in Maastricht. Cadier is door de eeuwen heen een enclave geweest van het graafschap Daelhem. De geschiedschrijving vermeldt verder, dat het land van Cadier in 1370 een eigen schepenbank kent met een schout en zeven schepenen. Het was zelfs een van de meest invloedrijke banken als de heer van kasteel Blankenberg de bank in 1644 in bezit krijgt.

Het was in 1828 dat de plaatsen Keer en St. Antoniusbank, tot dan toe deel uitmakend van de gemeente Heer samengevoegd werden met de gemeente Cadier tot één nieuwe gemeente: Cadier en Keer. Cadier en Keer vormden overigens reeds sinds 1905 één parochie. De gemeente Heer heeft bij de annexatie door Maastricht in 1970 nog een veer aan Cadier en Keer moeten laten: de 73 hectare van de huizen St. Jozef en St. Gerlach en omgeving.

Van 1830 tot 1839 maakte Cadier en Keer deel uit van het Belgisch koninkrijk en daar voelde men zich gelukkig bij. In 1839 werd de provincie Limburg echter definitief Nederlands grondgebied en daarmee ook Cadier en Keer.

Cadier en Keer heeft zich sinds de zestiger jaren ontwikkeld als een fraaie forensengemeente, waarbij op tal van plaatsen oude waarden bewaard en zo mogelijk versterkt zijn. In 1962 kreeg Cadier en Keer met het raadhuis en Raadhuisplein een nieuw centrum.

Wat de betekenis van de naam betreft is er heel wat gestudeerd. Slotconclusie van alle studies én bespiegelingen is dat het oud Germaanse woord Keer 'scheiding' betekent en benut werd om de scheiding tussen Maasdal en Heuvelland aan te geven. Cadier is vermoedelijk een (latere) vertaling van Keer en dat betekent, dat Cadier en Keer hetzelfde betekenen. De inwoners zullen daar niet wakker van liggen, want die noemen zich al sinds mensenheugenis 'Keerdenaren'.

In het oude gedeelte van Cadier en Keer staan nog tal van boerderijen, die de betekenis en sfeer van vroeger ademen. De agrarische bestemming heeft echter vaak plaats gemaakt voor wonen. Cadier en Keer - één van de kerkdorpen met de meeste monumenten en bezienswaardigheden. Overigens heeft Cadier en Keer in tegenstelling tot bijna alle andere Limburgse dorpen géén traditionele schutterij, maar heeft sinds 1893 de handboogschutterij Amicitia. Verder is bij het sportcomplex aan de Bemelerweg een golfterrein gelegen: Golfbaan 'Het Rijk van Margraten'.