De gemeente als opdrachtgever

Om efficiënter en sneller facturen te kunnen betalen heeft de gemeente Eijsden-Margraten een aantal voorwaarden opgesteld. We maken in de voorwaarden een verschil tussen facturen tot maximaal € 1.000. (excl. BTW) en facturen met een hoger bedrag.

Vermelding opdrachtgever
Belangrijk is dat in alle situaties de opdrachtgever vermeld wordt op de factuur. De gemeente wil goed kunnen controleren dat de factuur zoals afgesproken in  de opdracht is opgesteld. Als de naam van de opdrachtgever niet op de factuur is vermeld zal deze factuur niet worden behandeld. Wanneer een factuur niet in behandeling wordt genomen, zal de gemeente contact met de leverancier opnemen. De uitbetaling van de factuur zal niet plaatsvinden totdat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Verplichtingnummer vermelden
Als het factuurbedrag groter is dan € 1.000 (excl. BTW) dient er ook een verplichtingennummer worden vermeld. Dit nummer krijgt u van de opdrachtgever. Als het nummer niet is vermeld op de factuur zal de betaling aanzienlijke vertraging kunnen oplopen.