Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid


De gemeente Eijsden-Margraten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn gemeentelijke websites en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. Iedereen moet onze website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
Toegankelijkheidsverklaring
De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar het zoveel mogelijk toegankelijk maken van de online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij nemen continue maatregelen om de website van de gemeente Eijsden-Margraten te laten voldoen aan het besluit digitale overheid.

Onderzoek


Gemeente Eijsden-Margraten heeft een handmatig onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de website(s). Hierbij is deels gebruik gemaakt van specifieke software. Deze software kan bepaalde elementen geautomatiseerd controleren, maar geeft geen volledig beeld. In samenwerking met de leverancier van de website(s) van gemeente Eijsden-Margraten zijn de richtlijnen verder doorgenomen. Het beeld dat uit dit onderzoek is ontstaan is dat de website technisch goed scoort. Zaken waar menselijk handelen wordt vereist kunnen er fouten ontstaan. Denk hierbij aan het opmaken van een webpagina, het plaatsen van een alt-tekst of het juist inrichten van een pdf
Voldoen aan de webrichtlijnen
Daarnaast heeft gemeente Eijsden-Margraten een extern onderzoek laten uitvoeren. 


Oorzaak


In 2019 heeft gemeente Eijsden-Margraten een nieuwe website gepubliceerd. De website is getest met meerdere testpersonen in deze testgroep zijn ook mensen meegenomen met een visuele beperking. Periodiek test de gemeente opnieuw zijn website. In deze tests gebruiken we de input van inwoners alsmede gebruiken van specifieke software. Toch zijn er nog zaken die verbeterd dienen te worden zoals het gebruik van alt-teksten bij afbeeldingen, het opruimen van verouderde linkjes en het vereenvoudigen van webteksten.


Gevolg


De website van gemeente Eijsden-Margraten voldoet nog niet volledige aan de webrichtlijnen. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat delen van deze website en externe websites niet voor iedereen bruikbaar zijn.
Maatregelen
We blijven onze websites verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts, scansystemen of bezoekers van de website nemen wij mee in de ontwikkeling
Specifieke verbetertrajecten
• Verouderde linkjes worden aangepast.
• Alle pdf’s die de gemeente publiceert en/of heeft gepubliceerd worden onderzocht op de toegankelijkheid en waar nodig aangepast.
• Alle relevante abeeldingen worden voorzien van Alt-teksten.
• Voor 1 april 2021 is een breed onderzoek naar de totale toegankelijkheid van de website afgerond. Ook worden voor deze datum alle betrokken medewerkers getraind in het gebruik van afbeeldingen, het schrijven van webteksten, kleurgebruik en andere toegankelijkheidseisen die niet door het Content Management systeem worden gecontroleerd en/of waar de leverancier geen invloed op heeft.

Planning


Voor 1 april 2022 zijn alle pagina’s, afbeeldingen en pdf’s van eijsden-margraten.nl gecontroleerd en aangepast om de te voldoen aan een goede toegang voor iedereen. Vervolgens blijven de website van gemeente Eijsden-Margraten periodiek gecontroleerd worden.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Eijsden-Margraten.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.