Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente Eijsden-Margraten onderzoekt samen met de andere vijftien gemeenten in Zuid-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen. Hiervoor maken we een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie wordt elke twee jaar herzien. De definitieve versie van de eerste RES, de RES 1.0, is nu vastgesteld door alle volksvertegenwoordigers in de regio.

Wat staat er in de RES?

In de RES beschrijven we als regio:
• Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
• Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
• Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
• Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen. Je leest de RES 1.0 Zuid-Limburg hier!

Hoe nu verder?

De RES 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio maken wij ons op voor het uitvoeren van de ambities die in de RES 1.0 staan. Wij onderzoeken op dit moment hoe wij dit aanpakken. Dat doen wij samen met de vijftien andere gemeentes in onze regio, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Meer weten?

Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan op de website van RES Zuid-Limburg