Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Het is een document waarin staat waar en hoe het best elektriciteit uit wind en zon opgewekt kan worden. Maar ook welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES-regio Zuid-Limburg heeft hierin haar deel te leveren. 

In de RES beschrijven we onder andere:
- op welke locaties we duurzame energie (kunnen) gaan opwekken met zon en wind
- hoeveel duurzame energie we gaan opwekken
- hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
- hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het elektriciteits- en warmtenetwerk

Wat is de opgave?
Samen moeten alle regio’s het landelijk doel van 35 terawattuur (TWh) aan duurzame opwekkingscapaciteit realiseren en de RES-regio Zuid-Limburg heeft hierin haar deel te leveren. Doen we dit niet, dan regelt het Rijk het vóór (in plaats van met) ons en wordt er mogelijk een taakstelling aan ons opgelegd. We kunnen de teugels dus beter zelf in handen houden.  

Er zijn zo’n 65 grote windmolens, 130 kleine windturbines of 1.000 hectare zonnevelden nodig om 1 terawattuur (TWh) op te wekken. Momenteel wekken we in de regio Maastricht-Heuvelland circa 0,0288 TWh aan hernieuwde elektriciteit op. We staan voor een flinke opgave!

Samenwerken en krachten bundelen
Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap en de omgeving van ons allemaal. Ze vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten, de netbeheerders en het waterschap een belangrijke rol in het maken van de RES. Maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken. Samen kijken we naar wat regionaal en lokaal mogelijk is. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het bestuur van het Waterschap om een besluit te nemen over de RES.