Het proces

De energietransitie gaat over een langere periode en is een grote opgave. De RES komt dan ook stapsgewijs tot stand. In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen. Begin 2019 werden de landelijke vereisten voor de RES steeds duidelijker en konden we echt aan de slag.

2020: de concept-RES
Samen met experts hebben we onderzocht wat in onze regio technisch mogelijk is op het gebied van zon, wind en warmte. De resultaten hebben we beschreven in de concept-RES. Hierin staan de technische mogelijkheden en potentiële zoekgebieden voor het opwekken van duurzame energie. De concept-RES is opgesteld met de gemeenten, de provincie, het waterschap en de netbeheerders. In juli 2020 is onze concept-RES bij Nationaal Programma RES ingeleverd. Hier leest u een samenvatting van de concept RES Zuid-Limburg (PDF, 1.2 MB).

Najaar 2020: maatschappelijke raadpleging
De beschrijving in de concept-RES is nog behoorlijk abstract en alleen technisch bekeken. Het is bovendien nog een halfproduct. Nog niet af, nog niet door de gemeenteraden vastgesteld en dus ook niet in beton gegoten. Daarvoor is de inbreng van de inwoners en stakeholders nodig. In november-december 2020 voeren we een maatschappelijke raadpleging uit. Dat doen we (vanwege de maatregelen COVID-19) via een inwonersonderzoek (enquête) en online bijeenkomsten voor stakeholders. 

1 juli 2021: de RES 1.0
De meningen, ideeën en reacties die we in het najaar ophalen, nemen we mee in de verdere uitwerking van de eerste complete versie van de RES: de RES 1.0. De gemeenteraden, Provinciale Staten en het bestuur van het Waterschap nemen in juni 2021 een besluit over de RES 1.0 en stellen deze voor de komende twee jaar vast.

2023 en verder: iedere twee jaar een ‘nieuwe’ RES
Om de twee jaar bekijken we de RES opnieuw. Verloopt de uitvoering volgens planning? Moet er worden bijgestuurd? Of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Vervolgens maken we een nieuwe versie: RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts. Dat doen we om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in het vervolgproces en bij de verdere uitwerking van de strategie naar (concreet) plan, geven we inwoners en stakeholders een rol.