We doen het samen

De RES voor onze deelregio raakt de bevoegdheden van zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul), Waterschap Limburg en de Provincie Limburg. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Ook experts, inwoners en ondernemers kunnen meedoen. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties, zoals: belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders en onderwijs. Zo maken we de keuzes samen.

De energietransitie raakt ook u
De inbreng van inwoners vinden we waardevol. Hoe belangrijk vindt u de energietransitie, wat zijn volgens u geschikte plekken voor grootschalige opwekking van schone energie en onder welke voorwaarden zijn deze volgens u kansrijk? Hoe we verder invulling aan de RES geven is een zoektocht die we samen maken. Iedereen moet hierover mee kunnen denken en praten, want de overgang naar een duurzame samenleving heeft invloed op ons allemaal. Inwoners konden tussen 23 november en 13 december hun mening geven via een enquête.Voor stakeholders organiseerden we op 13 december een online bijeenkomst. U kunt deze bijeenkomst hieronder terugkijken. Alle inbreng nemen we mee in de verdere uitwerking van de RES. Daarna volgt de vaststelling van de strategie. De gemeenteraden zullen in juni 2021 een besluit nemen over de RES 1.0.