Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Wilt u voordelig een groene en klimaatvriendelijke tuin? En wilt u regenwater gebruiken om planten water te geven of om uw ramen te wassen? Dan is de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater misschien interessant voor u. Met eenvoudige oplossingen en een gunstige subsidieregeling kunt u regenwater opvangen.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

De stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater helpt voorkomen dat schoon hemelwater van regen, sneeuw of hagel onnodig in het riool terecht komt. De kans op wateroverlast wordt hierdoor minder. U kunt een bijdrage leveren aan het tegen gaan van verdroging. Ook komt schoon water minder vaak in de zuiveringsinstallaties.

Voorwaarden stimuleringsregeling

Als u regenwater opvangt door de afvoer af te koppelen van het riool kunt u een vergoeding krijgen van € 9,- per m2. U kunt regenwater simpel opvangen door een regenton te plaatsen. Ook kunt u het riool afkoppelen van de riolering. U laat het water dan wegstromen in uw tuin.

Daarnaast kunt u een grotere buffer maken waarin u 35 milliliter per m2 water kunt opvangen. Dit kan met een ondergrondse opvang voor water. Denk bijvoorbeeld aan een grote regenton, een regenwatertank of een infiltratievoorziening. Hiervoor kunt u een vergoeding van € 19,- per m2 krijgen. Kijk voor voorbeelden en meer informatie over verschillende mogelijkheden op www.waterklaar.nl.

In het raadsbesluit van 7 juni 2022 leest u alle voorwaarden.

Stimuleringsregeling aanvragen

U kunt de stimuleringsregeling aanvragen via dit digitaal formulier.

De stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater kan alleen aangevraagd worden voordat u start met de aanpassingen in uw tuin.