Warmtetransitie

De gemeente Eijsden-Margraten stopt net als de rest van Nederland met het gebruik van aardgas om woningen te verwarmen. De gemeente heeft een Transitievisie Warmte (PDF, 6.4 MB) opgesteld om in kaart te brengen waar en hoe we voor 2030 al aardgasvrij kunnen worden. Op andere plekken moet eerst nog beter geïsoleerd worden. Uiteindelijk beslis je als woningeigenaar zelf wat je wilt en kunt doen om te verduurzamen. Als gemeente helpen we daar graag bij.

Waarom?

Om aan internationale afspraken te voldoen heeft Nederland besloten dat alle woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof. Dat wil twee dingen zeggen: 1) het is een eindige grondstof, op is op; 2) bij het gebruik van aardgas om energie op te wekken komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom willen we aardgas vervangen door een duurzaam alternatief. Een alternatief is duurzaam als het hernieuwbaar is. Denk aan windenergie: door energie uit windkracht te halen, gaat er geen grondstof verloren. De wind blijft net zo hard waaien. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte. Op deze pagina leest u meer informatie over wat u hieraan bij kunt dragen. 

Vragen of ideeën? 

Heeft u vragen of goede ideeën over de warmtetransitie en energiebesparende maatregelen? Neem dan contact met ons op via info@eijsden-margraten.nl o.v.v. Duurzaamheid.