Poort van het Heuvelland

Op 25 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Eijsden-Margraten de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch vastgesteld. Een van de ontwikkelgebieden in deze gebiedsvisie is de Poort van het Heuvelland. Gemeente Eijsden-Margraten heeft Prof. Ir. Jo Coenen opdracht gegeven voor het maken van een Masterplan voor dit gebied.

Poort van het Heuvelland
De Poort van het Heuvelland is het gebied tussen Maastricht en Cadier en Keer. Dit is een gebied met een grote dynamiek. Het is de verbinding tussen stad en land. De Rijksweg N278, de toegang tot het Heuvelland, doorsnijdt dit gebied. Gezien deze dynamiek wordt er een Masterplan geschreven over de ontwikkeling van dit gebied.

Masterplan door Prof. Ir. Jo Coenen
Gemeente Eijsden-Margraten heeft Prof. Ir. Jo Coenen opdracht gegeven om dit Masterplan op te stellen. Een plan met aandacht voor vele thema’s die leven in het gebied en waarbij alle functies in beschouwing worden genomen, zoals bijvoorbeeld, cultureel erfgoed, wonen, werken, natuur, landschap, recreatie, landbouw, geologie en mobiliteit. Bij het planproces zullen belangstellenden en belanghebbenden betrokken worden. In het najaar van 2021 wordt het Masterplan gepresenteerd aan de raad.

Presentatie voortgang  
Momenteel wordt met vele partijen in het gebied gesproken om informatie op te halen. De bedoeling is dat aan de hand hiervan Jo Coenen zijn visie op het gebied verder uitwerkt. Vervolgens wordt deze visie, alsmede de contouren van een hierop gebaseerd Uitvoeringsprogramma, in september aan de gemeenteraad voor worden gelegd.

Tijdens een raadsbijeenkomst op 3 mei is de raad geinformeerd over het proces. In onderstaande video geeft Jo Coenen een korte toelichting op de wijze waarop hij tot een Masterplan wil komen.