Cameratoezicht

Het college heeft besloten om op diverse locaties binnen de gemeente Eijsden-Margraten cameratoezicht te realiseren. De camera’s worden ingezet in het kader van de handhaving van openbare orde. De opnames worden toegepast bij bijvoorbeeld inbraken, ramkraken, ernstige (drugs gerelateerde) overlast en evenementen. Het toepassen van cameratoezicht is één van de maatregelen die worden uitgevoerd om de veiligheid op o.a. de bedrijventerreinen en bij evenementen te verbeteren. Andere maatregelen die bijdragen aan de veiligheid zijn o.a. hang- en sluitwerk voorzien van het politie-keurmerk, alarmsysteem, deugdelijk hekwerk, goede (openbare) verlichting, het gebruik van een buurtapp ed.

Op dit moment zijn de locaties in kaart gebracht waar de camera’s gehangen worden. Ieder jaar word bekeken of deze camera’s nog op de juiste plaats hangen. Naast het plaatsen van vaste camera’s worden er ook drie mobiele camera’s aangeschaft.

Waarom cameratoezicht?

Cameratoezicht maakt onderdeel uit van de veiligheidsaanpak in de gemeente Eijsden-Margraten. Deze aanpak heeft als doel de criminaliteit te verminderen c.q. te voorkomen. De camera’s ondersteunen bij handhaving in de openbare ruimte. Middels het ophangen van de camera’s willen we het aantal overtredingen en misdrijven op m.n. de bedrijventerreinen verminderen.

Wat gebeurt er met de camerabeelden?

De camerabeelden worden bij de meldkamer van de gemeente Maastricht opgeslagen. De camerabeelden worden hier conform de wettelijke termijn van 28 dagen bewaard, daarna worden deze automatisch gewist. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan worden de beelden door politie / justitie veilig gesteld en worden deze gebruikt om strafbare feiten op te sporen.

Planning

Op dit moment zijn de locaties in kaart gebracht. Een aantal strategische punten zijn hierbij cruciaal geweest, zoals privacy, zichtlijnen van de camera’s, internet- en stroomaansluiting ed. Momenteel zijn we bezig met het realiseren van de ondergrondse infrastructuur (stroom en internet) voor de camera’s. Zodra deze gerealiseerd zijn worden de camera’s opgehangen. Planning is om de camera’s voor het kerstreces 2019 op te hangen.

Werkzaamheden

Voor het plaatsen van de camera’s moeten nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de overlast te beperken proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande (licht)masten. Echter moet er wel voor elke camera een internet- en stroomverbinding worden aangelegd. Deze werkzaamheden vinden doorgaans in het trottoir / berm plaats en zullen voor weinig overlast zorgen. Mochten er toch werkzaamheden bij u voor de deur plaatsvinden dan zal de aannemer u tijdig informeren.

Camera in Beeld

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het alstublieft de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven. Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken. U kunt uw camera(‘s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent. Namens de politie, bedankt voor de samenwerking!

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de realisatie van het project ‘Cameratoezicht’ dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, de heer P. Knooren 043- 4588488 of info@eijsden-margraten.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er is onder andere een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B). Ondernemers op bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan mensen met minder goede bedoelingen.

Aangifte doen

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken of heeft iemand u mishandeld? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Met een aangifte laat u politie weten wat er is gebeurd, daarna kan politie mogelijk onderzoek doen. Op de website https://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html leest u hoe u aangifte kunt doen, waar u dat kunt doen en wat politie doet met uw aangifte. Ook kunt u op deze website lezen wanneer en hoe u melding kunt maken van bepaalde zaken.