Ontplofbare oorlogsresten

Historisch vooronderzoek wijst uit dat op een aantal plaatsen in de gemeente Eijsden-Margraten een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn vliegtuigbommen, raketten en granaten.
Ontplofbare oorlogsresten kunnen gevaarlijk zijn. Zolang de ontplofbare oorlogsresten onberoerd in de bodem blijven liggen is de kans zeer klein dat deze spontaan ontploffen.

De gemeente is wettelijk verplicht om risico's van ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Bent u van plan om bijvoorbeeld een vijver aan te leggen of een aanbouw aan uw huis te plaatsen? Lees dan wat u moet doen voordat u start. Dat geldt ook voor het uitvoeren van milieukundig, archeologisch of ander bodemonderzoek waarbij handmatige of machinale boringen worden uitgevoerd of proefsleuven worden gerealiseerd.

Waar moet ik op letten bij graafwerkzaamheden?

Waar u rekening mee moet houden, hangt af van de plek waar u gaat graven en de diepte. In bepaalde gebieden in de gemeente Eijsden-Margraten is een risico op achtergebleven oorlogsmateriaal. De explosievenkaart (PDF, 2.8 MB) geeft deze verdachte gebieden weer.
Voor werkzaamheden tot een diepte van 30cm hoeven geen maatregelen te worden getroffen.

Dit betekent niet dat er geen sprake is van een omgevingsvergunningplicht. Houdt er daarom te allen tijde rekening mee dat op grond van ander wet- en regelgeving, zoals onder andere het bestemmingsplan, sprake kan zijn van een vergunningplicht.

Risico's in kaart 

Op onderstaande kaart ziet u welke gebieden een verhoogd risico hebben. Klik op de afbeelding om te vergroten.
Onder de afbeelding leest u meer informatie. 

(PDF, 2.8 MB)

Wat moet u doen? 

Groen

Geen maatregelen nodig

Geel

Hier is een minimaal risico. Wees echter bedacht op de aanwezigheid van een explosief. Voordat u de werkzaamheden start dient u contact op te nemen met de gemeente Eijsden-Margraten via info@eijsden-margraten.nl t.a.v. de heer D. Heuts of de heer E. Hurkens. U krijgt dan een projectinstructie, waarna de werkzaamheden regulier kunnen worden uitgevoerd. Werkt u met een aannemer of anderszins, informeer hem/haar hierover.
Treft u een explosief aan:
• Stop onmiddellijk met de werkzaamheden
• Zorg dat er niemand in de buurt kan komen
• Bel 0900-8844 en meld de vondst van een explosief
• Bel 112 bij een noodsituatie

Rood

Aanvullend onderzoek is verplicht alvorens de werkzaamheden aanvangen! Neem contact op met een gecertificeerd explosieven opsporingsbedrijf. Voor informatie hierover kunt u de verderop benoemde lijst raadplegen dan wel voor advies contact opnemen met de heer D. Heuts of de heer E. Hurkens.

De kosten voor het onderzoek betaalt u in eerste instantie zelf. U kunt wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Zie hiervoor de informatie onder ‘Tegemoetkoming kosten’. De kosten voor het opruimen van explosieven betaalt de Rijksoverheid.

Ook bij vergunning vrije werkzaamheden

Niet voor alle werkzaamheden waarbij u in de grond graaft heeft u een omgevingsvergunning nodig. Echter ook bij graafwerkzaamheden die vergunning vrij zijn, moet bovenstaande handelswijze gevolgd worden.

Opsporingsbedrijven

Op de website van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen vindt u een lijst met opsporingsbedrijven die gecertificeerd zijn. Maak gebruik van een bedrijf met de kwalificatie deelgebied A.

Tegemoetkoming kosten onderzoek

De kosten voor het onderzoek betaalt u in eerste instantie zelf.
De gemeente kan jaarlijks bij het Rijk een tegemoetkoming aanvragen in de gemaakte kosten. Hiermee krijgt u bij toekenning 68% van de gemaakte kosten voor onderzoek vergoed.

Als u hiervan gebruik wilt maken, sluit u voordat u onderzoek start een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunning, Toezicht en Handhaving, cluster Openbare Orde en Veiligheid, e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl.

Contact

Heeft u algemene vragen of vragen specifiek over het indienen van een onderzoek bij de gemeente dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt u vragen richten aan ons e-mailadres vvth@eijsden-margraten.nl.

Heeft u naar aanleiding van het raadplegen van de kleurenkaart vragen (voordat u werkzaamheden gaat starten) kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via info@eijsden-margraten.nl t.a.v. de heer D. Heuts of de heer E. Hurkens.