Gemeente Eijsden-Margraten zoekt locaties voor laadpalen

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Voor Eijsden-Margraten wordt een groei verwacht van ongeveer 250 elektrische auto’s op dit moment naar ongeveer 2.000 in 2025 en zelf 8.000 in 2035. Om hier goed op voorbereid te zijn worden er de komende jaren extra laadpalen geplaatst. Eijsden-Margraten krijgt de komende jaren nieuwe publieke laadpalen voor elektrische auto’s. Deze laadpalen zijn bedoeld voor mensen die hun auto niet op eigen terrein kunnen opladen.

Denk mee!

Wilt u meedenken over de plaatsing van de laadpalen? Via deze vragenlijst kunt u de voorgestelde locaties beoordelen en eventuele opmerkingen hierover geven. Ook kunt u andere locaties voorstellen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 21 augustus 2022.

Waarom worden er nieuwe laadpalen geplaatst?

In het VN-Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat er in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoot is dan in 1990. Het Nationaal Klimaatakkoord is hierop gebaseerd. Dit akkoord stimuleert het gebruik van elektrische personenauto’s. Elektrische auto’s zijn belangrijk om het doel om minder CO2 uit te stoten te halen.

Provincie Limburg en Noord-Brabant werken samen in de samenwerkingsregio Zuid. Dit is één van de zes regio’s die verantwoordelijk is voor de uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord. Deze maatregelen staan in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Hierin staan stimuleringsmaatregelen om in Nederland 2,3 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030.

Voor de gemeente Eijsden-Margraten wordt een groei van elektrische personenauto’s verwacht. Van ongeveer 250 elektrische auto’s nu naar ongeveer 2.000 in 2025 en ongeveer 8.000 in 2035. Om hier op voorbereid te zijn is er een gemeentelijke visie en beleid voor laadinfrastructuur vastgesteld. Ook neemt de gemeente deel aan de concessie publieke laadinfrastructuur van de Samenwerkingsregio Zuid. Deze concessie wordt door Vattenfall uitgevoerd. Dit betekent dat Vattenfall op basis van voorspellingen laadpalen plaatst in de gemeente.

Zelf een laadpaal aanvragen

U kunt zelf ook een aanvraag doen voor de aanleg van een publieke laadpaal als u een elektrische auto heeft en als er binnen 300 meter loopafstand geen publieke laadpaal aanwezig of gepland is. Via de webpagina van de gemeente kan men een laadpaal aanvragen bij Vattenfall.  Na aanvraag van een laadpaal gaat Vattenfall, in overleg met de gemeente, op zoek naar een geschikte locatie.