Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten neemt de Maas een prominente plaats in. De opgave(n) die worden gevraagd in het kader van hoogwaterveiligheid (Nationale Deltaprogramma) vragen voor een intensieve en structurele aanpak van het Maasgebied. De Maas biedt diverse kansen op het gebied van toerisme, recreatie, landschap, economie en ruimtelijke ontwikkelingen.

Eijsden-Margraten heeft een hoogwaterveiligheidsopgave vanuit het Deltaprogramma van ca. 40-50 centimeter, dat wil zeggen er dient een waterdaling van 40-50 centimeter te worden bereikt voor de gehele ‘Maasloop’ in onze gemeente. Dit is om het overstromingsrisico te beperken richting het jaar 2050 en daarmee  te voldoen aan de nieuwe wettelijke vastgestelde veiligheidsniveaus.

Eijsden-Margraten kan ervoor kiezen om de waterkeringen te verhogen of op zoek te gaan naar maatregelen die ruimte voor de rivier maken. Door in het landschap op zoek te gaan naar maatregelen kan de hoogwaterveiligheid worden verhoogd én tegelijkertijd een impuls worden gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het Maasgebied, het zogenaamde ‘meekoppelen’.

Om de gemeentelijke ambities te koppelen met de hoogwaterveiligheidsopgave is er samen met de gemeente Maastricht, de provincie Limburg, het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Ontwikkelvisie opgesteld voor het Zuidelijk Maasdal. In deze Ontwikkelvisie worden hoogwaterveiligheidsmaatregelen op grond van het Deltaprogramma gekoppeld aan ruimtelijke, economische, recreatieve en landschappelijke ontwikkelingen. Op grond van deze Ontwikkelvisie wordt het Maasdossier vervolgt.

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal (PDF, 11.7 MB)

WERKBOEK - BIJLAGE Ontwikkelvisie zuidelijk Maasdal  (PDF, 13.8 MB)