Waterprogramma en Klimaatadaptatiestrategie

Op dinsdag 13 december 2022 stelde de raad van de gemeente Eijsden-Margraten het Waterprogramma en het Klimaatadaptatiestrategie voor Eijsden-Margraten vast. In de beide rapporten komen de items Wateroverlast, Overstromingen, Hitte en droogte aan de orde en hoe we hier als gemeente Eijsden-Margraten samen met onze waterpartners mee omgaan. Via onderstaande links kunt u de rapportages lezen.

Klimaatadaptiestrategie Eijsden-Margraten (PDF, 7.0 MB)

Klimaatadaptiestrategie Maas en Mergelland (PDF, 6.7 MB)

Waterprogramma Eijsden-Margraten (PDF, 7.2 MB)

Waterketenplan Maas en Mergelland (PDF, 7.6 MB)

Klimaatstresstest Droogte (PDF, 28.5 MB)

Klimaatstresstest Hitte (PDF, 34.0 MB)

Klimaatstresstest Hitte 2 (PDF, 35.3 MB)

Klimaatstresstest Overstroming (PDF, 23.6 MB)

Klimaatstresstest Wateroverlast  (PDF, 42.7 MB)

Stimuleringsregelingen 

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een klimaatadaptieve omgeving. Koppel uw regenwater af van het riool. Leg een grijswatercircuit aan in uw woning waardoor u hemelwater hergebruikt. Of vergroen uw tuin. Hiervoor heeft de gemeente Eijsden-Margraten 2 stimuleringsregelingen waar u gebruik van kunt maken:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Stimuleringsregeling vergroenen tuinen