Stimuleringslening duurzaamheid

Gemeente Eijsden-Margraten wil verenigingen, stichtingen, sociale en culturele organisaties en bedrijven helpen met verduurzaming. Daarom stelt de gemeente € 10 miljoen beschikbaar voor zakelijke stimuleringsleningen.

Aanvraagformulier indienen

Voor wie is de stimuleringslening bedoeld?

De nieuwe stimuleringslening is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. De maatregelen dienen bij te dragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Die staan in de Verordening Stimuleringslening zakelijk Eijsden-Margraten 2023. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de CO2-uitstoot of het verhogen van het aandeel duurzame energie.

Wie kan de lening aanvragen?

De zakelijke stimuleringsregeling van gemeente Eijsden-Margraten kan aangevraagd worden door:

Een rechtspersoon in de vorm van:

 • een coöperatie
 • een onderlinge waarborgmaatschappij
 • een naamloze vennootschap
 • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • een vereniging
 • een stichting

Een personenvennoot in de vorm van:

 • een eenmanszaak
 • een Vennootschap Onder Firma
 • een Commanditaire Vennootschap
 • een Maatschap

Kenmerken van de lening

De zakelijke stimuleringslening van gemeente Eijsden-Margraten:

 • dient ter financiering van één of meer duurzaamheidsmaatregelen.
  Voorwaarden:
  - de maatregelen worden getroffen in/op/aan een onroerende zaak in Eijsden-Margraten
  - de onroerende zaak is eigendom van de aanvrager
  - de werkelijke kosten van de maatregelen zijn minimaal € 5.000
 • kan voor maximaal € 1 miljoen aangevraagd worden.
  Voorwaarde:
  - in geval van een andere lening van gemeente Eijsden-Margraten aan de aanvrager, wordt dat leningbedrag in mindering gebracht op het maximum van € 1 miljoen.
 • heeft een looptijd van maximaal 15 jaar.
 • heeft een rente, die op dit moment maximaal 4,3% is.
 • moet verplicht gepaard gaan met een hypotheekakte als het leningbedrag groter is dan € 100.000.

Duurzaamheidsmaatregelen die binnen de regeling vallen

Duurzaamheidsmaatregelen, die bijdragen aan de onderstaande doelen van de gemeente, vallen binnen de regeling:

 • verlaging van de energievraag;
 • vermindering van de CO2-uitstoot;
 • vergroting van het aandeel duurzame energie;
 • stimulering van initiatieven op het vlak van “Energiecorporaties”;
 • stimulering van initiatieven op het vlak van “Groen Gas”.

Lening aanvragen

Om een Stimuleringslening zakelijk van Eijsden-Margraten aan te vragen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld en ingediend bij de gemeente. In dit aanvraagformulier wordt gevraagd naar een inhoudelijke en financiële onderbouwing. Zorg dat u alle informatie verstrekt, waarnaar in het formulier wordt gevraagd. Volledig ingevulde formulieren, met noodzakelijke bijlagen, kunnen sneller afgehandeld worden.

Deze bijlagen moeten verplicht aan het aanvraagformulier worden toegevoegd:

 • Uittreksel KvK
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Kopie van het eigendomsbewijs van de onroerende zaak,
 • waar de duurzaamheidsmaatregel(en) worden uitgevoerd
 • Kopie van geldige offerte(s) van de duurzaamheidsmaatregel(en)

Let op: De aan te leveren offerte(s) dient/dienen een duidelijke kostenonderbouwing te geven. Ook blijkt duidelijk daaruit, dat de duurzaamheidsmaatregel(en) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden.

Aanvraagformulier indienen

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. (PDF, 162.9 kB)

Wat gebeurt na indiening van het aanvraagformulier?

De gemeente neemt op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier, met noodzakelijke bijlagen, een besluit. Een positief besluit van de gemeente biedt u de mogelijkheid om uw leningaanvraag financieel te laten toetsen door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. SVn is de samenwerkingspartner van gemeente Eijsden-Margraten voor de zakelijke stimuleringslening. Namens de gemeente, beheert SVn het budget voor de stimuleringsleningen en kent die toe bij een positieve financiële toets. Het is van belang om voor uw lening bij SVn een aanvraag in te dienen, binnen 8 weken na ontvangst van het besluit van de gemeente.

Lening voor woningeigenaren

Ook particuliere woningeigenaren kunnen voordelig en met financiële steun hun huis verduurzamen. Bent u als particuliere woningeigenaar geïnteresseerd in financiële steun bij verduurzaming? Dan is mogelijk de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg interessant voor u. Deze regeling biedt voordelige leningen voor energiebesparende en levensloopbestendige maatregelen. Meer informatie is te vinden op Leningen Duurzaam Thuis - Provincie Limburg