Subsidie aanleg kleine landschapselementen

Wilt u een boomgaard, graft, haag of bosje aanleggen? Als gemeente ondersteunen we de aanleg van landschapselementen door 75% van de materiaalkosten te financieren. 

In specifieke gevallen komt ook een poel in aanmerking voor een vergoeding.
De aanleg van landschapselementen draagt bij aan het in standhouden van ons mooie landschap en de biodiversiteit. Daarnaast draagt landschappelijke beplanting bij aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

Meer informatie en voorwaarden: Subsidieverordening aanleg kleine landschappelijke elementen Eijsden-Margraten 2023

Aanvraagformulier aanleg landschapselementen

Na het indienen van het aanvraagformulier neemt de stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) contact met u op voor de verdere afhandeling.