Buitengewoon Buitengebied

De gemeente Eijsden-Margraten telt 16 dorpskernen. Deze dorpskernen zijn omgeven en verbonden door een groot mooi buitengebied. In dit buitengebied werken, wonen en recreëren mensen. Door allerlei ontwikkelingen staat het buitengebied volop in de belangstelling.

De mediaberichten over de beleving van het buitengebied, de rol van de agrarische sector, de energieopgave en de toeristische druk komen u vast bekend voor. De gemeente Eijsden-Margraten wil daarom een duidelijke visie ontwikkelen voor haar buitengebied. Een visie waarin ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor de kwaliteit van het landschap.

Onze aanpak

Deze visie ontwikkelen wij niet alleen, dat doen we samen! Of u nu inwoner, ondernemer, recreant of agrariër bent, het buitengebied is voor iedereen belangrijk en u weet als geen ander wat er speelt en leeft.

GMAR066 UIT infographic

  • Stap 1: In gesprek met de samenleving: wat vindt u belangrijk voor ons buitengebied? (Oktober - december 2018)
  • Stap 2: Welke waarden vinden wij samen heel belangrijk? (Medio januari - februari 2019)
  • Stap 3: De belangrijkste waarden zijn bekend. We zien mogelijkheden en dilemma’s. Deze vragen om een keuze: wat zouden we wel en niet moeten doen en op welke plek? (April - mei 2019)
  • Stap 4: ·De keuzes en daarmee de uitgangspunten noteren we in een manifest. Hierin staat in welke richting het buitengebied zich kan ontwikkelen en welke kansen waargemaakt kunnen worden. Ook is aandacht voor ontwikkelingen die we niet meer volgen of willen afremmen (Juli - december 2019)
  • Stap 5: Over de uitgangspunten gaan we met de samenleving in gesprek (Juli - december 2019)

De resultaten zijn de onderlegger voor de visie over ons buitengebied. Eind 2019, begin 2020 stelt de raad deze visie vast.

Dialoogavond

Welke waarden vinden wij samen heel belangrijk voor ons buitengebied? In januari en februari 2019 gingen inwoners, ondernemers en belangstellenden hierover met elkaar in gesprek. De volgende stap? Een dialoogavond op dinsdag 26 februari om 20.00 tot 22.00 uur in Cultureel Centrum Eijsden, Breusterstraat 23 in Eijsden.

Tijdens de dialoogavond bijeenkomst blikken we terug op de Kick-Off Buitengewoon Buitengebied in december en de verdiepende Ontwikkeltafels in januari en februari. Bovendien presenteren we de belangrijkste resultaten en de kernwaarden Buitengewoon Buitengebied, die volgens u als inwoner en ondernemer richtinggevend zouden moeten zijn voor de ontwikkelingsrichting en planvorming van ons Buitengewoon Buitengebied.

Komt u ook? Meld u dan vóór 19 februari aan via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl.

Terugblik

Nieuwsbrief

Meer weten? Via de nieuwsbrief Buitengewoon Buitengebied houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar: buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die al zijn verschenen.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten