Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

Doet u mee?

Het gebied tussen Bemelen en Mesch, waar het Maasdal overgaat in het Heuvelland-plateau, noemen we het Middenterras. De gemeente Eijsden-Margraten wil samen met u een visiedocument opstellen voor dit gebied. Doet u mee?
 

Hoe zien we de toekomst voor het Middenterras?
Onze gemeente heeft verschillende gebieden, het Maasdal, het Heuvelland-plateau en het Middenterras. Dat laatste is het gebied dat ongeveer loopt van Mesch tot Bemelen en de overgang vormt van het Maasdal naar het plateau. Daar willen we graag een plan voor bedenken en we hopen dat u ons daarbij wil helpen.

Het Middenterras is een gebied waar veel gebeurt. U vindt er bijvoorbeeld een paar campings, De Golfbaan bij Cadier en Keer, Groeve ’t Rooth bij Bemelen, de Keerberg, de Vuursteenmijn bij Rijckholt en het justitiële jeugdzorginstelling ’t Keerpunt. Er liggen droogdalen, hellingbossen en krijtland. Er zijn prachtige plekken en plaatsen waar het landschap is aangetast.

Binnen het gebied van het Middenterras liggen Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Moerslag en Libeek, terwijl Cadier en Keer, Eckelrade, St. Geertruid, Gronsveld, Rijckholt, Mheer en Mesch er direct aan grenzen. We willen voor dit gebied een plan maken, dat de sterke zaken sterker maakt en de zwakke verbetert. Zo krijgt dit gebied een mooie toekomst waarin landschap en natuur tot hun recht komen, het fijn is om te wonen, een boterham verdiend kan worden en je aangenaam je vrije tijd kunt doorbrengen.

Hoe gaan we dat doen?
We willen eerst doen en dan pas gaan schrijven, dat betekent dat we
1) U uitnodigen om met ons het Middenterras te bekijken en te bespreken.
2) Daarna gaan we op grond van die ervaringen een gebiedsvisie schrijven.
3) Als dat klaar is maken we een uitvoeringsplan dat eind 2019 klaar moet zijn.

Kick-off Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch 5 juni
Op woensdag 5 juni werd door wethouder Gerry Jacobs bij het Missiehuis Keerderberg een ideeënboom onthuld als aftrap van het project Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Met een zestigtal deelnemers werden drie themawandelingen gemaakt waarbij ideeën en initiatieven werden opgehaald uit de thema’s: Landschap, Economie en leefbaarheid en Toerisme en recreatie. Na de wandelingen hebben de deelnemers per thema in een inspiratiesessie de verzamelde ideeën en initiatieven met elkaar besproken en verder uitgewerkt. De inspiratiesessies hebben geleid tot waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Ook zijn een aantal ideeën en initiatieven opgehaald die op korte termijn al opgepakt kunnen worden. 

  • Bekijk via deze link een impressie van RTV Maas & Mergelland
  • Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch: verslag van de kick-off  (PDF, 668.7 kB)5 juni 2019
  • Een aantal deelnemers van de Kick-off Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch delen graag hun ervaring en visie. Lees meer...
     

Vervolg 5 september
Op donderdagavond 5 september werd een tweede sessie georganiseerd waarin de deelnemers o.a. geïnformeerd werden over de stand van zaken rondom het landschappelijk kader voor de visie en het vervolg met betrekking tot de ideeën en initiatieven. Er werd volop gediscussieerd over een Middenterras waarin mens en natuur in harmonie zijn. Er zijn inmiddels plannen voor een openluchttentoonstelling ‘Oogst van het Krijt’. Deze tentoonstelling belicht de ontwikkeling van het Middenterras door de jaren heen. Lotte de Moor is de bedenker van Oogst van het Krijt.

Lees hier het verslag (PDF, 205.4 kB)van de tweede inspriratiesessie 

Ideeënboom

Meer informatie over het proces

Overzicht van het gebied

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via deze link. 

Bureau Verbeek en Hartjes' Ontwikkelvisie ondersteunen de gemeente bij dit proces.