Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

De raad heeft op 25 augustus 2020 de Gebiedsvisie Middenterras Mesch-Bemelen vastgesteld. De vastgestelde Gebiedsvisie, inclusief het raadsbesluit leest u hier (PDF, 55.4 MB).