Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

Het gebied tussen Bemelen en Mesch, waar het Maasdal overgaat in het Heuvelland-plateau, noemen we het Middenterras. De gemeente Eijsden-Margraten wil samen met u een visiedocument opstellen voor dit gebied. Doet u mee?
 

Hoe zien we de toekomst voor het Middenterras?
Onze gemeente heeft verschillende gebieden, het Maasdal, het Heuvelland-plateau en het Middenterras. Dat laatste is het gebied dat ongeveer loopt van Mesch tot Bemelen en de overgang vormt van het Maasdal naar het plateau. Daar willen we graag een plan voor bedenken en we hopen dat u ons daarbij wil helpen.

Het Middenterras is een gebied waar veel gebeurt. U vindt er bijvoorbeeld een paar campings, De Golfbaan bij Cadier en Keer, Groeve ’t Rooth bij Bemelen, de Keerberg, de Vuursteenmijn bij Rijckholt en het justitiële jeugdzorginstelling ’t Keerpunt. Er liggen droogdalen, hellingbossen en krijtland. Er zijn prachtige plekken en plaatsen waar het landschap is aangetast.

Binnen het gebied van het Middenterras liggen Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Moerslag en Libeek, terwijl Cadier en Keer, Eckelrade, St. Geertruid, Gronsveld, Rijckholt, Mheer en Mesch er direct aan grenzen.
We willen voor het Middengebied een plan maken, dat de sterke zaken sterker maakt en de zwakke verbetert. Zo krijgt dit gebied een mooie toekomst waarin landschap en natuur tot hun recht komen, het fijn is om te wonen, een boterham verdiend kan worden en je aangenaam je vrije tijd kunt doorbrengen.

Hoe gaan we dat doen?
We willen eerst doen en dan pas gaan schrijven, dat betekent dat we
1) U uitnodigen om met ons het Middenterras te bekijken en te bespreken.
2) Daarna gaan we op grond van die ervaringen een gebiedsvisie schrijven.
3) Als dat klaar is maken we een uitvoeringsplan dat eind 2019 klaar moet zijn.

We beginnen woensdag 5 juni
Wethouder Gerry Jacobs zal om 17.00 uur het startsein geven door bij het Missiehuis /Keerderberg een ideeënboom te onthullen. Aansluitend zijn er drie ‘gebiedssafaries’.

U kunt kiezen uit drie themawandelingen:
• Landschap
• Economie en leefbaarheid
• Toerisme/recreatie

Als afsluiting is er een inspiratiesessie waarbij we de verzamelde ideeën bekijken en bespreken. In september houden we een tweede sessie. Dan informeren we de deelnemers over de stand van zaken rondom het landschappelijk kader voor de visie en vindt er een verdieping plaats op de ideeën uit de eerste sessie en de ideeën die via andere wegen zijn opgehaald.

Wilt u deelnemen aan de gebiedssafari en de aansluitende inspiratiesessie? Stuur dan vóór 20 mei een e-mail naar: gebiedsvisiemiddenterras@eijsden-margraten.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met het definitieve programma voor de kick-off.

Meer informatie over het proces

 Overzicht van het gebied

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, neem dan contact met ons op via deze link.

GMAR073 UIT infographics

Bureau Verbeek en Hartjes' Ontwikkelvisie ondersteunen de gemeente bij dit proces.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten