Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

Vaststelling Gebiedsvisie Middenterras 

De raad heeft op 25 augustus 2020 de Gebiedsvisie Middenterras Mesch-Bemelen vastgesteld. De vastgestelde Gebiedsvisie, inclusief het raadsbesluit leest u hier (PDF, 55.4 MB).

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze Gebiedsvisie. De uitwerking van de Projectfiches zoals benoemd in de Gebiedsvisie wordt opgestart. Op deze projectpagina wordt de voortgang weergegeven. 

Het traject voor de vaststelling:

Het gebied tussen Bemelen en Mesch, waar het Maasdal overgaat in het Heuvelland-plateau, noemen we het Middenterras. De gemeente Eijsden-Margraten wil samen met u een visiedocument opstellen voor dit gebied.

Hoe zien we de toekomst voor het Middenterras?

Onze gemeente heeft verschillende gebieden, het Maasdal, het Heuvelland-plateau en het Middenterras. Dat laatste is het gebied dat ongeveer loopt van Mesch tot Bemelen en de overgang vormt van het Maasdal naar het plateau. Daar willen we graag een plan voor bedenken en we hopen dat u ons daarbij wil helpen.

Het Middenterras is een gebied waar veel gebeurt. U vindt er bijvoorbeeld een paar campings, De Golfbaan bij Cadier en Keer, Groeve ’t Rooth bij Bemelen, de Keerberg, de Vuursteenmijn bij Rijckholt en het justitiële jeugdzorginstelling ’t Keerpunt. Er liggen droogdalen, hellingbossen en krijtland. Er zijn prachtige plekken en plaatsen waar het landschap is aangetast.

Binnen het gebied van het Middenterras liggen Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Moerslag en Libeek, terwijl Cadier en Keer, Eckelrade, St. Geertruid, Gronsveld, Rijckholt, Mheer en Mesch er direct aan grenzen. We willen voor dit gebied een plan maken, dat de sterke zaken sterker maakt en de zwakke verbetert. Zo krijgt dit gebied een mooie toekomst waarin landschap en natuur tot hun recht komen, het fijn is om te wonen, een boterham verdiend kan worden en je aangenaam je vrije tijd kunt doorbrengen.

Meer informatie

Meer informatie over het proces
Overzicht van het gebied

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via deze link

Bureau Verbeek en Hartjes' Ontwikkelvisie ondersteunen de gemeente bij dit proces.

Concept Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch

9 april 2020- De concept-gebiedsvisie is vanaf 9 april digitaal raadpleegbaar via onderstaande link.

Concept-gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch (PDF, 11.0 MB)

Presentatie conceptvisie

20 februari 2020 - In Kaffee Riekelt (in Rijckholt) werd tijdens een drukbezochte informatieavond de eerste opzet van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch gepresenteerd. De presentatie kunt u hier nog eens nalezen (PDF, 8.4 MB) of bekijk het verslag (PDF, 133.5 kB) van deze avond.

Op basis van de waardevolle reacties van de aanwezigen wordt de visie aangescherpt. Ook hebben de aanwezigen als ‘poortwachters van het Heuvelland’ een ondertekend manifest aangeboden aan wethouder Gerry Jacobs waarmee zij aangeven dat zij hebben meegedacht bij de totstandkoming van de gebiedsvisie en verwachten dat er daadwerkelijk zaken aangepakt worden.

Tweede inspiratiesessie

5 september 2019 - Op donderdagavond 5 september werd een tweede sessie georganiseerd waarin de deelnemers o.a. geïnformeerd werden over de stand van zaken rondom het landschappelijk kader voor de visie en het vervolg met betrekking tot de ideeën en initiatieven. Er werd volop gediscussieerd over een Middenterras waarin mens en natuur in harmonie zijn. Er zijn inmiddels plannen voor een openluchttentoonstelling ‘Oogst van het Krijt’. Deze tentoonstelling belicht de ontwikkeling van het Middenterras door de jaren heen. Lotte de Moor is de bedenker van Oogst van het Krijt.

Lees hier het verslag van de tweede inspriratiesessie (PDF, 205.4 kB)

Kick-off 

5 juni 2019 - Op woensdag 5 juni werd door wethouder Gerry Jacobs bij het Missiehuis Keerderberg een ideeënboom onthuld als aftrap van het project Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Met een zestigtal deelnemers werden drie themawandelingen gemaakt waarbij ideeën en initiatieven werden opgehaald uit de thema’s: Landschap, Economie en leefbaarheid en Toerisme en recreatie. Na de wandelingen hebben de deelnemers per thema in een inspiratiesessie de verzamelde ideeën en initiatieven met elkaar besproken en verder uitgewerkt. De inspiratiesessies hebben geleid tot waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Ook zijn een aantal ideeën en initiatieven opgehaald die op korte termijn al opgepakt kunnen worden. 

  • Bekijk via deze link een impressie van RTV Maas & Mergelland
  • Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch: verslag van de kick-off  (PDF, 668.7 kB)5 juni 2019
  • Een aantal deelnemers van de Kick-off Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch delen graag hun ervaring en visie. Lees meer...