Dubbel duurzaam

Het doel van Dubbel Duurzaam is het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Veel inwoners willen én moeten immers langer in hun eigen woning blijven wonen. Door een combinatie te zoeken van levensloopbestendige en energiebesparende maatregelen kan uw woning langer duurzaam gebruikt worden en houdt u als bewoner ook nog geld over.

Wat bieden we u met Dubbel Duurzaam?
•U krijgt tegen een geringe vergoeding een energie- en/of zorgscan van uw woning.
•U krijgt hiermee inzicht in de meest aantrekkelijke energiebesparingsmogelijkheden van uw woning.
•U krijgt inzicht in de maatregelen die nodig zijn om langer veilig, gezond en comfortabel in uw woning te blijven wonen.
•U kunt kleine energiebesparende- en/of levensloopbestendige maatregelen (bijvoorbeeld tochtstrippen en anti-sliptegels) bestellen. Deze kunnen gratis bij u thuis worden aangebracht.
•U kunt een voordelige lening afsluiten via de Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg. Verder krijgt u advies over de beschikbare subsidiemogelijkheden.
•U kunt tegen een geringe vergoeding gebruik maken van offerteadvies en ontzorging bij het aanbrengen van de maatregelen.

Hoe werkt het?

Door deel te nemen aan Dubbel Duurzaam kunt u voor € 79,00 een energie- of zorgscan laten uitvoeren. De scan wordt uitgevoerd door een van de Dubbel Duurzaamcoaches tijdens een bezoek aan uw woning. De mogelijkheden, op het gebied van levensloopbestendigheid en/of energiebesparing worden samengevat in een onafhankelijk adviesrapport. Op basis van dit advies kunt u voor één of meerdere maatregelen kiezen. De Dubbel Duurzaam coach biedt u ook een pakket van kleine materialen aan, bijvoorbeeld tochtstrippen, radiatorfolie en/of spaarlampen. Desgewenst kunt u die gratis laten aanbrengen door het energieteam van Dubbel Duurzaam. Verder kunnen eenvoudige maatregelen gratis worden aangebracht (max. 2 uur). U betaalt dan alleen de materiaalkosten.

Uit het advies kunnen ook ‘grote maatregelen’ volgen, bijvoorbeeld van bouwkundige- en/of installatietechnische aard, zoals het verplaatsen van uw slaapkamer en/of badkamer naar de begane grond, het aanbrengen van HR++-glas, isolatie van dak, vloer, gevel en/of spouwmuren en zonnepanelen. Dubbel Duurzaam ondersteunt u, indien u dat wenst, bij het aanvragen en beoordelen van offertes en bij de realisatie van de grote maatregelen. Om de werkzaamheden uit te voeren, zijn ook lokale bedrijven benaderd. Dit stimuleert de lokale economie en zorgt voor extra werkgelegenheid in de regio. Bovendien worden door de projectmatige grootschalige aanpak kwaliteitseisen gesteld en scherpe prijzen bedongen.

Wilt u alvast een energie- of zorgscan  aanvragen,
dan kan dat via www.dubbel-duurzaam.nl .

Heeft u andere vragen, neem dan contact op met medewerkers van Dubbel Duurzaam per e-mail via info@dubbel-duurzaam.nl of telefonisch via 06 1802 5614.

Wilt u tips om uw woning te verduurzamen of energie duurzaam op te wekken, kijk dan op www.nieuweenergieinlimburg.nl.