Meting fijnstof in Eijsden-Margraten

Van augustus 2017 tot augustus 2018 heeft het gemeentebestuur fijnstofmetingen laten uitvoeren nabij de woonkern Withuis. Verder werden op drie plaatsen in de gemeente tot mei 2018 NO2-metingen uitgevoerd. Op basis van de meetresultaten en bevindingen van prof. Onno v. Schayck, als hoogleraar Preventieve Geneeskunde verbonden aan de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg, heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om de fijnstofmetingen met een jaar te verlengen.

Om de invloed van het verkeer op de A2 te bepalen is de situering van het meetpunt verplaatst naar de westzijde van de autosnelweg. Vanaf augustus 2019 wordt fijnstof hier voor de duur van een jaar gemeten. Na afloop is er opnieuw een analyse door prof. van Schayck.

Meting

Onderstaand treft u een overzicht van de metingen, onderverdeeld in PM1, 2,5 en 10. Om een beeld te krijgen hoe de cijfers afgezet moet worden tegen wettelijke grenswaarden zijn deze hier weergegeven.

a. Voor PM10 geldt een wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/m3 (microgram/m3  (advieswaarde WHO= 20 ug/m3) lucht en 
    een daggemiddelde grenswaarde van 50 ug/m3, die per jaar max 35 x overschreden mag worden.
b. Voor PM2,5 geldt alleen een wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 25ug/m3 (advieswaarde WHO=10 ug/m3).
c. Voor PM1 geldt geen wettelijke norm.

2020

2019