Provincie Limburg: Duurzame energie

De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Daarom stelt de Provincie regels op voor inwoners, bedrijven, overheden en organisaties. Ook bieden ze steun of subsidie voor ideeën over energie die goed zijn voor het milieu.

Lees bijvoorbeeld meer over: