Provincie Limburg: Duurzame energie

De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Daarom stelt de Provincie regels op voor inwoners, bedrijven, overheden en organisaties. Ook bieden ze steun of subsidie voor ideeën over energie die goed zijn voor het milieu. Op de website van Provincie Limburg leest u meer over de mogelijkheden voor duurzame energie. 

Ook kunt u op de Zonnekaart van Eijsden-Margraten alvast de mogelijkheden voor zonnepanelen of een zonneboiler op uw woning, verenigings- of bedrijfspand bekijken.