Regels rondom asbest


Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten
Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.

Uw asbestdak vervangen
Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen.

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbestdak.
U doet een sloopmelding bij uw gemeente mom deze te  informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.


Denkt u erover om zelf asbestmateriaal te verwijderen? Dan leest u eerst de voorwaarden op de website van Milieu Centraal, want dit mag niet altijd. Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:

  • uw asbestdak is al beschadigd;
  • uw asbestdak is groter dan 35m2;
  • u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
  • het asbestdak ligt op een bedrijfspand.


Stichting Ascert beheert het register waarin u gecertificeerde asbestbedrijven bij u in de buurt vindt.
Lees ook het stappenplan asbest om te weten wat u precies moet doen.
Soms is het mogelijk om financiele ondersteuning te krijgen voor het verwijderen van asbestdaken.

Afvoer asbest naar milieupark
Tot max 35 m2 kunt u asbest gratis aanleveren op een van onze milieuparken. U dient deze wel deugdelijk in twee lagen niet luchtdoorlatende doorzichtige verpakkingsfolie van minimaal 0,2 mm dik ingepakt te hebben. De naden dienen goed afgeplakt te worden terwijl de verpakking voorzin dient te zijn van een sticker met de vermelding “asbest”.


Is er voor de sanering van asbest subsidie mogelijk?
Tot en met 15 december 2018 kon een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling verwijdering van asbestdaken. Deze regeling was gevuld met € 75 mln. Omdat dit budget inmiddels geheel is uitgeput kan geen beroep meer worden gedaan op de regeling.