Regels rondom asbest

Sinds 1 juli 1993 mogen particulieren en bedrijven asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Vaak is asbest het verwerkt in golfplaten, afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Asbest slopen of verwijderen

Hieronder leest u wanneer u asbest wel en niet zelf mag verwijderen.

Zelf verwijderen

 • Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen
 • Niet gelijmde asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
 • Totale hoeveelheid is minder dan 35m2 per kadastraal perceel

Inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen asbesthoudend afval afgeven bij de Rd4-milieuparken onder voorwaarden van het asbestverwijderingsbesluit:

 • Het asbest dient te worden verpakt in niet-luchtdoorlatend plastic verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat dit tijdens transport en overslag niet scheurt;
 • Alle naden moeten goed afgeplakt te zijn.
 • De totale hoeveelheid mag niet meer zijn dan 35m². per kadastraal perceel
 • Er moet een sticker op de verpakking zitten zit waarop duidelijk is aangegeven dat het om asbest gaat.
  Let op: wanneer de verpakking kapot is wordt het asbest niet geaccepteerd!
 • U dient de sloop te melden.

Niet zelf verwijderen

 • Dakleien (platte dakpannen)
 • Beschadigde of gespijkerde asbestplaten
 • Asbest op een bedrijfspand

Op de website van Milieu Centraal leest u alle voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest. Als uw situatie niet voldoet aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. Stichting Ascert beheert het register met alle gecertificeerde asbestbedrijven. 

Sloopmelding

Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Een sloopmelding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen. Binnen 5 werkdagen hoort u of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, dan hoort u dit binnen 4 weken. U krijgt een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 043 of 043 458 84 88.

Meer informatie

Meer informatie over asbest vindt u op de site van Milieucentraal. Of bekijk een filmpje over het herkennen en verwijderen van asbest.

Klachten of meldingen

Ziet u dat iemand asbest niet goed verwijderd. Neem dan contact op met RUD-ZL via 043 389 73 30 of via het milieumeldingenformulier. RUD-ZL controleert of er toestemming is, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.