Vliegoverlast

Sinds de Rijksoverheid op 4 april 2013 heeft besloten om de begrenzing van het luchtruim in het grensgebied van Nederland en België ter hoogte van de gemeente Eijsden-Margraten te wijzigen, wordt veelvuldig geklaagd over ervaren geluidoverlast.

Onderzoek

Op verschillende niveaus zoekt de gemeente Eijsden-Margraten hierover het gesprek op met overheden in binnen en buitenland. Al dan niet in samenwerkingen met andere overheden, worden ontwikkelingen op het vliegveld Liège Airport en Maastricht Aachen Airport (MAA) op de voet gevolgd. Het blijft van belang dat iedereen die overlast ervaart, dit kenbaar maakt bij de betreffende instanties. Hoe zwaarder de boodschap, des te groter wordt de kans op beïnvloeding.

Toekomst vliegveld Maastricht Aachen Airport

De toekomstvisie van het vliegveld MAA is in januari 2021 gepresenteerd. Hier is vanuit verschillende invalshoeken aandacht gevraagd voor het beperken van de overlast in Zuid-Limburg. Er is o.a. aangedrongen op het verduurzamen van vliegtuigen. Oude toestellen veroorzaken veel lawaai en zijn een bron voor luchtvervuiling. Daarnaast is het van belang dat er in de nachtelijk uren niet of nauwelijks gevlogen wordt.

Toekomst vliegveld Liège Airport

Het vliegveld Liège Airport heeft in februari 2021 bekend gemaakt dat zij het vliegveld op onderdelen willen uitbreiden (o.a. uitbreiding van start- en landingsbaan). Samen met de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is aangedrongen om in de geplande vervolgonderzoeken de overlast in Zuid Limburg mee te nemen. De gemeente heeft de inwoners via de media in kennis gesteld van de plannen. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om zijn zienswijze in te dienen. De Belgische overheden hebben aangeven de reacties serieus te nemen.

Klachten luchtverkeer

Heeft u last van luchtverkeer? U kunt dit melden bij: Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u bellen met het KICL via 043 365 2020. Daarbij is het van belang dat u de datum en het tijdstip van uw waarneming vermeldt.

Het Klachten Informatie Centrum hanteert een 5-dagen termijn. Klachten kunnen 5 dagen worden opgespaard en dan worden doorgebeld. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur, buiten deze uren kunt u uw klacht inspreken op een antwoordapparaat.

U kunt uw melding of klacht ook digitaal doorgeven via: www.kicl.nl