Nieuwe eikelmuizen voor de Bemelerberg

02-11-2019: Natuurwerkdag voor de eikelmuis

Op 2 november vindt weer de landelijke Natuurwerkdag plaats. In heel Nederland steken duizenden vrijwilligers hun handen uit de mouwen om de natuur in hun omgeving nog een beetje mooier te maken.

Ook in Bemelen kun je aan de slag. Hier leeft de zeldzame eikelmuis. Dit kleine zoogdiertje eet in het najaar zijn buik rond aan het fruit in de typisch Zuid-Limburgse hoogstamboomgaarden. Breed uitgroeiende hagen zijn belangrijk voor de eikelmuis om zich vanuit het bos naar de boomgaarden te verplaatsen. De eikelmuis steekt niet graag open gebieden over maar klimt liever door struiken en bomen.

Daarom gaan we in Bemelen hoogstamfruitbomen aanplanten in de Perenwei. Er staan veel prachtige oude fruitbomen, maar een aantal ervan zijn aan het einde van hun leven, of zijn zelfs al afgestorven. Langzaamaan worden nieuwe hoogstamfruitbomen bijgeplant zodat de boomgaard voor de toekomst behouden blijft. De oude bomen zijn heel waardevol voor allerlei dieren en worden zo lang mogelijk behouden. Als groene snelweg van het bos naar de boomgaard planten we ook hagen aan.
De dag wordt georganiseerd door Stichting IKL, in samenwerking met het Limburgs Landschap en de Vogelwerkgroep Bemelen. Zin om te helpen? Meld je aan via www.natuurwerkdag.nl

03-07-2019

Op woensdag 3 juli 2019 zijn er voor de derde keer eikelmuizen uitgezet in natuurgebied Bemelerberg te Bemelen. De uitzetting maakt deel uit van het soortbeschermingsplan voor de eikelmuis dat sinds juni van dit jaar in uitvoering is.

De eikelmuis is een van de zeldzaamste zoogdieren van Nederland. Naar schatting komen er nog maar tussen de honderd en tweehonderd dieren voor, verspreid over twee plekken, beide in Zuid-Limburg. Tot 2017 lag dit aantal zelfs nog veel lager en kwamen er slechts enkele tientallen dieren voor. De soort dreigde uit te sterven in Nederland. Dit was aanleiding voor het  schrijven van een speciaal beschermingsplan voor de eikelmuis. Die opdracht werd gegeven door de provincie Limburg. Het IKL (instandhouding kleine landschapselementen) gaat er samen met onder andere de provincie, de Zoogdiervereniging, Gaia Zoo, natuurbeschermingsorganisaties, de gemeente Eijsden-Margraten en vrijwilligers voor zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Een eerste uitzetting in 2018 op de Bemelerberg bracht het aantal in het wild levende dieren weer wat omhoog. De uitzetting van 3 juli is de derde. Deze keer werden er zo’n dertig dieren bijgeplaatst. De uitzetting moet bijdragen aan een duurzame populatie van de soort waardoor het in de toekomst niet meer nodig is om dieren uit te zetten.

De eikelmuizen zijn nakomelingen van dieren afkomstig uit Rijswijk, waar ze leefden in een volkstuincomplex dat gesloopt werd. De dieren zijn daar per ongeluk terecht gekomen, ver buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Niemand wist van hun aanwezigheid totdat het complex al grotendeels gesloopt was  en uit de verlaten tuinhuisjes eikelmuizen tevoorschijn kwamen. Deze dieren zijn opgevangen in verschillende dierentuinen. Sinds 2018 wordt er in Gaia Zoo in Kerkrade met de dieren gefokt. De nakomelingen worden uitgezet om te helpen de van nature in Zuid-Limburg voorkomende populatie te behoeden voor uitsterven. In Gaia Zoo kun je zelf eikelmuizen zien in het nieuwe Limburg-huis.

Op de website van het IKL wordt regelmatig nieuws geplaatst over de eikelmuis en het beschermingsplan. In de toekomst vindt u hier ook informatie over wat u zelf voor de eikelmuis kan doen.

Eikelmuis in 2017 uitgezet door Vogelwerkgroep Bemelen

In de omgeving van de Bemelerberg zijn eikelmuizen uitgezet in 2017. De Vogelwerkgroep Bemelen, met name Jo Houben en Piet Hein Pelser hebben zich hiervoor enorm ingezet. Ze hebben o.a. 90 nestkasten ophangen, nestkastmonitoring 3x per jaar, vallenmonitoring 2x per jaar, maken van kaarten, het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen zoals kappen van bosjes, zoeken van kansen voor eikelmuis in omliggend gebied, contact leggen met Bemelenaren, hulp bij communicatie in het dorpsblad, koken van soep en verschaffen van een gezellig en warm plekje in Bemelen en het delen van foto's. En vooral: een heel warm hart voor de eikelmuis en Bemelen.