Vakantieverhuur

Boom met wegkruis in landschap

Inleiding

Steeds meer toeristen kiezen er voor hun vakantie niet in een hotel, bungalowpark, of op een camping door te brengen, maar een woning van een particulier te huren. Dit bijvoorbeeld via web platforms zoals Airbnb, Wimdu en HomeAway.
Om onduidelijkheden te voorkomen, mag ik mijn woning wel of niet aan toeristen verhuren, is de gemeentelijke beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur opgesteld (link naar beleidsnotitie toevoegen), vastgesteld d.d. 2 juli 2019.

Definitie Particuliere Vakantieverhuur


Particuliere vakantieverhuur is het incidenteel verhuren van de woning of een gedeelte van de woning waarin je zelf woont, voor een aantal overnachtingen maximaal 60 overnachtingen per jaar.

Bed and Breakfast


Particuliere vakantieverhuur is niet het zelfde als Bed and Breakfast. Een Bed and Breakfast is een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt als ondergeschikte toeristische activiteit, met een maximum verblijfsduur van 6 weken.

Ten behoeve van Bed and Breakfast is in 2012 een gemeentelijke beleidsnotitie vastgesteld. In deze beleidsnotitie is lezen onder welke voorwaarden Bed and Breakfast voorzieningen in de gemeente Eijsden-Margraten mogelijk zijn. Bed and Breakfast is wanneer aan de gemeentelijke beleidsnotitie Bed and Breakfast 2012 wordt voldaan in tegenstelling tot particuliere vakantieverhuur van woningen, gedurende het hele jaar toegestaan.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur


Onder de volgende voorwaarden (beleidsregels) is particuliere vakantieverhuur van woningen toegestaan:
• De woning heeft de bestemming “Wonen” of een andere bestemming waarbinnen de woning is toegestaan.
• Particuliere vakantieverhuur is niet toegestaan in (bedrijfs)woning op bedrijventerreinen*.
• Particuliere vakantieverhuur is uitsluitend toegestaan voor verhuur aan toeristen.
• Particuliere vakantieverhuur mag alleen door de hoofdbewoners (ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)) plaatsvinden.
• Er dient voor particuliere vakantieverhuur schriftelijke toestemming te zijn van de VvE of verhuurder.
• Particuliere vakantieverhuur mag uitsluitend op incidentele basis plaatsvinden: maximaal 60 overnachtingen per kalanderjaar.
• Voor particuliere vakantieverhuur geldt dat er toeristenbelasting afgedragen dient te worden.
• Particuliere vakantieverhuur mag maximaal aan 6 personen tegelijkertijd plaatsvinden.
• Particuliere vakantieverhuur mag niet leiden tot overlast. De impact op de omgeving mag niet anders zijn dan dat er enkel gewoond zou worden.
• Particuliere vakantieverhuur mag niet leiden tot een onevenredige toename van de parkeerdruk.
• Een woning (dus ook bij particuliere vakantieverhuur) dient te voldoen aan het bouwbesluit.
• Voorafgaand aan de 1e keer van de particuliere vakantieverhuur van een woning dient de verhuurder zich eenmalig te melden bij de gemeente.
In de beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur is een toelichting opgenomen op de hierboven genoemde voorwaarden (beleidsregels).

Beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur (PDF, 104.3 kB)

Eenmalige Meldingsplicht


Gebruik het formulier er om in aanmerking te komen voor het verhuren van uw woning aan toeristen.

*In de gemeente Eijsden-Margraten zijn de volgende bedrijventerreinen:
-     Aan de Fremme
-     Ir. Rocourstraat
-     Gronsveld
-     Zoerbeemden

Particuliere vakantieverhuur (kort nieuws bericht etalage)
Op 2 juli 2019 heeft het college de gemeentelijke beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur vastgesteld. In deze beleidsnotitie is opgenomen onder welke voorwaarden u als particulier uw woning, incidenteel (maximaal 60 overnachtingen per jaar) mag verhuren aan toeristen. Meer informatie hierover kunt u vinden via de website www.overheid.nl.

Direct regelen