Verkiezingen provinciale staten en waterschappen 2023

Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezingen provinciale staten en waterschappen 2023. Deze vinden plaats op woensdag 15 maart 2023.

Uiterlijk 1 maart 2023 ontvangen kiezers hun stempas per post. Uiterlijk 10 maart 2023 ontvangen kiezers de kandidatenlijsten en de adressen en openingstijden van de stemlokalen.

Digitaal aanvragen volmacht, vervangende stempas of kiezerspas

Digitaal aanvragen volmacht

Bent u op de verkiezingsdag niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u iemand anders laten stemmen met een volmacht. U kunt deze volmacht aanvragen met uw DigiD via de link Direct regelen.

Digitaal aanvragen vervangende stempas

Bent u uw stempas kwijtgeraakt of heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen met uw DigiD via de link Direct regelen.

Digitaal aanvragen kiezerspas

Wilt u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen met uw DigiD via de link Direct regelen.

Direct regelen

Algemene informatie 

Wilt u meer weten over de verkiezingen en het stemmen?

Bekijk de infographic Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen (PDF, 121.4 kB)

View the infographic Provincial council and water authority elections (PDF, 102.3 kB)

Bekijk de infographic Stemmen: hoe werkt dat? (PDF, 114.2 kB)

Bekijk de infographic Kiezers met een beperking (PDF, 99.0 kB)

Verkiezingen provinciale staten

Wilt u meer weten over de provinciale staten?

Bekijk de infographic Wat doet de provincie? (PDF, 88.4 kB)

Verkiezingen waterschappen

Waterschap Limburg heeft drie kerntaken

Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen? Bij de waterschapsverkiezingen 2023 stemt u voor het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water.

 1. Veilige dijken
  • Waterschap Limburg beheert dijken langs de Maas, Roer en de Niers. Waar nodig verbeteren we deze zodat ze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.
  • Waterschap Limburg legt regenwaterbuffers aan en richt beken opnieuw in.
  • Waterschap Limburg toetst of bouwplannen ‘waterproof’ zijn.
 2. Voldoende water
  • Te veel water is een probleem, maar te weinig ook. De komende jaren gaat Waterschap Limburg aan de slag om in droge periodes water langer vast te houden en in natte periodes water snel af te voeren.
 3. Schoon water
  • Met 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgt Waterschap Limburg ervoor dat afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt.

De afgelopen jaren is het belang van veilige dijken en voldoende en schoon water in Limburg voor veel mensen heel duidelijk geworden. Ondergelopen kelders, schade aan meubels en bezittingen, droge akkers: we hebben te maken gehad met extreme wateroverlast en lange droge periodes. Het klimaat verandert en de uitdagingen zijn groot. Uw stem bepaalt hoe het waterschap deze uitdagingen aanpakt. Laat daarom uw stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Wilt u meer weten over het werk van Waterschap Limburg?

Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl.

Wilt u meer weten over de waterschapsverkiezingen?

Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl/verkiezingen.

Of bekijk de infographic Wat doet een waterschap? (PDF, 95.3 kB)

Bekendmakingen

Bekendmakingen

Model_J_8_Verzoek vervangende stempas Provinciale Staten (PDF, 20.3 kB)

Model_J_8_Verzoek vervangende stempas Waterschap (PDF, 20.3 kB)

Model_K_6 verzoek kiezerspas Provinciale Staten (PDF, 22.2 kB)

Model_K_6 verzoek kiezerspas Waterschap (PDF, 70.3 kB)

Model_L_8 verzoek volmacht Provinciale Staten (PDF, 75.7 kB)

Model_L_8 verzoek volmacht Waterschap (PDF, 75.7 kB)

Openbare bekendmaking inlichtingen registratie kiezer PS 30-01-2023 (PDF, 9.2 kB)

Openbare bekendmaking inlichtingen registratie kiezer WS 30-01-2023 (PDF, 9.2 kB)

Openbare bekendmaking kiezerspas PS 30-1-2023 (PDF, 14.9 kB)

Openbare bekendmaking kiezerspas WS 30-1-2023 (PDF, 14.9 kB)

Openbare bekendmaking stemmen bij volmacht PS 30-1-2023 (PDF, 16.9 kB)

Openbare bekendmaking stemmen bij volmacht WS 30-1-2023 (PDF, 16.8 kB)

Campagneborden

Campagneborden

BELANGRIJK: dit jaar gebruiken we canvasdoeken voor campagneuitingen. Het is verboden hierop aan te plakken.

Partijen kunnen hun poster en/of logo tot 6 februari aanleveren via: EricMackus@eijsden-margraten.nl. De poster en/of logo dient u als PDF of EPS bestand in te dienen. Belangrijk is dat het een vectorbestand is; een bestand omgezet in contouren.

De canvasborden worden op donderdag 16 februari geplaatst in de gemeente. 

Overzicht locaties campagneborden (PDF, 70.0 kB)

Beleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame (PDF, 629.3 kB).

Landelijke informatie

Landelijke informatie over de verkiezingen vindt u op de website www.elkestemtelt.nl.

Uitslagen eerdere verkiezingen

De lokale uitslagen van eerdere verkiezingen vindt u hieronder. 

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (processen verbaal)

Model J Publicatie

20220314_GR22_J_060 (PDF, 808.4 kB)

20220314_GR22_J_061 (PDF, 592.2 kB)

20220314_GR22_J_062 (PDF, 587.4 kB)

20220314_GR22_J_063 (PDF, 751.2 kB)

20220314_GR22_J_064 (PDF, 600.2 kB)

20220315_GR22_J_070 (PDF, 1016.4 kB)

20220315_GR22_J_071 (PDF, 701.7 kB)

20220315_GR22_J_072 (PDF, 1011.9 kB)

20220315_GR22_J_073 (PDF, 821.0 kB)

20220315_GR22_J_074 (PDF, 922.5 kB)

Model K Publicatie

20220314_GR22_K-1_60 (PDF, 1.6 MB)

20220314_GR22_K-1_61 (PDF, 1.9 MB)

20220314_GR22_K-1_62 (PDF, 1.8 MB)

20220314_GR22_K-1_63 (PDF, 1.9 MB)

20220314_GR22_K-1_64 (PDF, 1.9 MB)

20220315_GR22_K-1_70 (PDF, 1.8 MB)

20220315_GR22_K-1_71 (PDF, 1.7 MB)

20220315_GR22_K-1_72 (PDF, 1.9 MB)

20220315_GR22_K-1_73 (PDF, 1.7 MB)

20220315_GR22_K-1_74 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_K-1 (PDF, 710.4 kB)

Model N 10 Publicatie

20220316_GR22_N10_001 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_002 (PDF, 2.0 MB)

20220316_GR22_N10_003 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_004 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_005 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_006 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_007 (PDF, 2.6 MB)

20220316_GR22_N10_008 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_009 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_010 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_011 (PDF, 506.3 kB)

20220316_GR22_N10_012 (PDF, 1.4 MB)

20220316_GR22_N10_013 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_014 (PDF, 2.1 MB)

20220316_GR22_N10_015 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_016 (PDF, 2.0 MB)

20220316_GR22_N10_023 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_024 (PDF, 2.1 MB)

Telling Eijsden-Margraten

osv4-3_telling_gr2022_eijsden-margraten (CSV, 9.5 kB)

Model N11

20220317_GR22_N11 (PDF, 188.0 kB)

Model P22-2

20220321_GR22_P22-2 (PDF, 599.8 kB)

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 (processen verbaal)

01 (PDF, 10.0 MB)

010 (PDF, 10.0 MB)

011 (PDF, 10.1 MB)

012 (PDF, 10.1 MB)

013 (PDF, 10.0 MB)

014 (PDF, 10.1 MB)

015 (PDF, 10.0 MB)

016 (PDF, 10.0 MB)

02 (PDF, 10.0 MB)

03 (PDF, 10.1 MB)

04 (PDF, 10.0 MB)

05 (PDF, 10.0 MB)

06 (PDF, 10.0 MB)

07 (PDF, 10.0 MB)

08 (PDF, 10.0 MB)

09 (PDF, 10.1 MB)

60 (PDF, 10.0 MB)

61 (PDF, 10.0 MB)

62 (PDF, 10.0 MB)

63 (PDF, 10.1 MB)

64 (PDF, 10.0 MB)

70 (PDF, 10.1 MB)

71 (PDF, 10.0 MB)

72 (PDF, 10.0 MB)

73 (PDF, 10.0 MB)

74 (PDF, 9.9 MB)

80 (PDF, 9.7 MB)

81 (PDF, 9.7 MB)

82 (PDF, 9.7 MB)

E-1 80 (PDF, 1006.1 kB)

E-1 81 (PDF, 995.9 kB)

E-1 82 (PDF, 1.0 MB)

N11 (PDF, 5.5 MB)

osv4-3_Telling_TK2021_gemeente_Eijsden-Margraten (CSV, 158.2 kB)

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2018

Voor de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in Eijsden-Margraten in 2018 klik op deze link (XLSX, 21.8 kB).

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017

Voor de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Eijsden-Margraten in 2017 klik op deze link.