Gemeenteraadsverkiezingen - 16 maart 2022

Raadsleden beëdigd

Op woensdag 8 juni jl. beëdigde burgemeester Sjraar Cox nog enkele raadsleden voor de komende raadsperiode.

Benoeming Erwin Debie, Niels Duits, Hanneke Ramakers (PDF, 9.7 kB)

Benoeming Roger Ritzen (PDF, 9.6 kB)

Nieuwe gemeenteraad gekozen

Op woensdag 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart was het ook al mogelijk om te stemmen. 12845 geldige stemmen werden deze drie dagen in Eijsden-Margraten uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 60,89%. 72 kandidaten verspreid over 5 lijsten hebben aan de verkiezingen deelgenomen: CDA, Eijsden-Margraten Lokaal (EML), PRO, VVD en ODE. 

Op maandag 21 maart stelde het Centraal stembureau de uitslag definitief vast. Op 30 maart worden de 21 nieuw gekozen raadsleden tijdens de raadsvergadering beëdigd. We feliciteren de 21 raadsleden!

Benoeming leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat bij besluit van maandag 21 maart 2022 benoemd zijn tot lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten:

CDA

 • Hendriks, P.A.F.J. (Peter) (m)
 • Steijns - Huids, N.H.G.M. (Nadine) (v)
 • Jacobs, G.J.M. (Gerry) (m)
 • Custers, J.E.M. (Jos) (m)
 • Opreij, A.M.M.H. (Armand) (m)
 • Oostenbach, J.P.M. (Jos) (m)

Eijsden-Margraten Lokaal (EML)

 • Piatek, C.A.C.N. (Chris) (m)
 • Eerlingen, C.A.M. (Chayenne) (v)
 • Janssen, R.V.J. (René) (m)
 • Coninx, S. (Sander) (m)
 • Geelen, R.J.M. (Roger) (m)
 • Hermans, R.J.M. (Rob) (m)

PRO 

 • Quellhorst, S. (Sjanne) (v)
 • Blezer, W.V.M. (Wiel) (m)
 • Mourmans, R.E.E. (Ron) (m)
 • Boon, F.E. (Franklin) (m)

VVD

 • Weling, J.L.J.M. (Jan) (m)
 • Thomassen, J.A.W. (Jean) (m)
 • Willems, G.H.G. (Ger) (m)

ODE

 • Koene, H.A.C. (Hanneke) (v)
 • Janssen - Rutten, M.H.J. (Maria) (v)

 
Eijsden-Margraten, 21 maart 2022

De voorzitter voornoemd,

Drs. G.J.M. Cox

Benoeming lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat den Os, W. (Wim) (m), wonende te Eijsden, bij besluit van dinsdag 22 maart 2022 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten.

Eijsden-Margraten, 22 maart 2022

De voorzitter voornoemd,

Drs. G.J.M. Cox
 

Diversen

Model J Publicatie

20220314_GR22_J_060 (PDF, 808.4 kB)

20220314_GR22_J_061 (PDF, 592.2 kB)

20220314_GR22_J_062 (PDF, 587.4 kB)

20220314_GR22_J_063 (PDF, 751.2 kB)

20220314_GR22_J_064 (PDF, 600.2 kB)

20220315_GR22_J_070 (PDF, 1016.4 kB)

20220315_GR22_J_071 (PDF, 701.7 kB)

20220315_GR22_J_072 (PDF, 1011.9 kB)

20220315_GR22_J_073 (PDF, 821.0 kB)

20220315_GR22_J_074 (PDF, 922.5 kB)

Model K Publicatie

20220314_GR22_K-1_60 (PDF, 1.6 MB)

20220314_GR22_K-1_61 (PDF, 1.9 MB)

20220314_GR22_K-1_62 (PDF, 1.8 MB)

20220314_GR22_K-1_63 (PDF, 1.9 MB)

20220314_GR22_K-1_64 (PDF, 1.9 MB)

20220315_GR22_K-1_70 (PDF, 1.8 MB)

20220315_GR22_K-1_71 (PDF, 1.7 MB)

20220315_GR22_K-1_72 (PDF, 1.9 MB)

20220315_GR22_K-1_73 (PDF, 1.7 MB)

20220315_GR22_K-1_74 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_K-1 (PDF, 710.4 kB)

Model N 10 Publicatie

20220316_GR22_N10_001 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_002 (PDF, 2.0 MB)

20220316_GR22_N10_003 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_004 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_005 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_006 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_007 (PDF, 2.6 MB)

20220316_GR22_N10_008 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_009 (PDF, 1.9 MB)

20220316_GR22_N10_010 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_011 (PDF, 506.3 kB)

20220316_GR22_N10_012 (PDF, 1.4 MB)

20220316_GR22_N10_013 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_014 (PDF, 2.1 MB)

20220316_GR22_N10_015 (PDF, 1.8 MB)

20220316_GR22_N10_016 (PDF, 2.0 MB)

20220316_GR22_N10_023 (PDF, 2.3 MB)

20220316_GR22_N10_024 (PDF, 2.1 MB)

Telling Eijsden-Margraten

osv4-3_telling_gr2022_eijsden-margraten (CSV, 9.5 kB)

Model N11

20220317_GR22_N11 (PDF, 188.0 kB)

Model P22-2 

20220321_GR22_P22-2 (PDF, 599.8 kB)

Verkiezingsavond

Woensdagavond, 16 maart 2022, werden de voorlopige uitslagen live bekend gemaakt in gemeenschapshuis Oos Heim. U kunt de livestream van deze avond hier terugkijken. 

Informatie over de gemeenteraad

De samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Het takenpakket van de gemeente is divers. Op vele en uiteenlopende beleidsvelden ontplooit de gemeente activiteiten. Denk aan ruimtelijke ordening, cultuur, welzijn, verkeer, de hoogte van gemeentelijke belastingen enzovoorts. De gemeenteraad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Daarmee is er een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In de gemeenteraad zitten mensen die in de gemeente wonen en raadslid zijn. Zij zijn raadslid naast hun baan en andere activiteiten. Deze mensen komen niet zomaar in de gemeenteraad. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van het volk: gekozen door de inwoners. Dat gaat via het systeem van de politieke partijen. Elke vier jaar stemmen we voor nieuwe raadsleden. De kandidaten met de meeste stemmen krijgen de taak om in de gemeenteraad op te komen voor de belangen van inwoners.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten telt 21 raadsleden. Raadsleden hebben in principe geen directe relatie met ambtenaren, met uitzondering van de griffie. Het aantal raadsleden in een gemeente  is afhankelijk van het aantal inwoners. Op dit moment zijn de 21 raadsleden verdeeld over zeven fracties. De CDA fractie heeft 8 raadsleden, de EML fractie heeft 7 raadsleden, de VVD fractie heeft  2 raadsleden en de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie Janssen-Rutten hebben allemaal 1 raadslid.

Besluiten nemen

Raadsleden krijgen te maken met lastige dilemma’s. Welk belang het zwaarst weegt, moeten gemeenteraadsleden steeds weer bepalen. Hiervoor overleggen ze vaak met elkaar, maar ook met andere inwoners.

Bijna iedere maand neemt de raad besluiten in een raadsvergadering. Voorafgaand aan die vergadering is er een schriftelijke vragenronde waarin de raadsleden verduidelijkende vragen kunnen stellen over de raadsvoorstellen. In de beeldvormende vergadering die daarop volgt, staat het verzamelen van informatie centraal. Keuzes of argumenten kunnen worden geïnventariseerd en er is ruimte voor dialogen. Ook biedt deze vergadering goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers en maatschappelijke instellingen. Deze vergaderingen zijn digitaal te volgen.

Maar een gemeenteraad doet meer. Raadsleden bezoeken regelmatig organisaties, inwoners of projecten om met eigen ogen te zien hoe het gaat en wat er leeft. Een raadslid is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om de gemeente nog mooier te maken. De gemeenteraad doet belangrijk werk, maar leeft en woont gewoon tussen zijn inwoners. Belangrijk is dat een raadslid altijd het algemeen belang  voorop heeft staan.

Verdeling van de zetels

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau op 21 maart 2022 vast welke kandidaten zijn gekozen. Dit gebeurt in een openbare zitting. De gemeente publiceert het proces-verbaal op deze pagina. Na de bekendmaking van de uitslag controleert de gemeenteraad of de benoemde kandidaten aan de eisen voor het lidmaatschap voldoen (het geloofsbrieven onderzoek). Op woensdag 30 maart 2022 is de eerste raadsvergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad.

Bekendmakingen

Campagneborden

BELANGRIJK: dit jaar hebben we gebruik gemaakt van canvasdoeken. Het is verboden hierop aan te plakken.
Bekijk hier het overzicht locaties campagneborden. (PDF, 162.2 kB)

Bekendmakingen diversen

Uitslagen eerdere verkiezingen

De lokale uitslagen van eerdere verkiezingen vindt u hieronder. 

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021 (processen verbaal)

01 (PDF, 10.0 MB)

010 (PDF, 10.0 MB)

011 (PDF, 10.1 MB)

012 (PDF, 10.1 MB)

013 (PDF, 10.0 MB)

014 (PDF, 10.1 MB)

015 (PDF, 10.0 MB)

016 (PDF, 10.0 MB)

02 (PDF, 10.0 MB)

03 (PDF, 10.1 MB)

04 (PDF, 10.0 MB)

05 (PDF, 10.0 MB)

06 (PDF, 10.0 MB)

07 (PDF, 10.0 MB)

08 (PDF, 10.0 MB)

09 (PDF, 10.1 MB)

60 (PDF, 10.0 MB)

61 (PDF, 10.0 MB)

62 (PDF, 10.0 MB)

63 (PDF, 10.1 MB)

64 (PDF, 10.0 MB)

70 (PDF, 10.1 MB)

71 (PDF, 10.0 MB)

72 (PDF, 10.0 MB)

73 (PDF, 10.0 MB)

74 (PDF, 9.9 MB)

80 (PDF, 9.7 MB)

81 (PDF, 9.7 MB)

82 (PDF, 9.7 MB)

E-1 80 (PDF, 1006.1 kB)

E-1 81 (PDF, 995.9 kB)

E-1 82 (PDF, 1.0 MB)

N11 (PDF, 5.5 MB)

osv4-3_Telling_TK2021_gemeente_Eijsden-Margraten (CSV, 158.2 kB)

Uitslag GR 2018 op kandiaat en stembureau (XLSX, 21.8 kB)

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2018

Voor de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in Eijsden-Margraten in 2018 klik op deze link (XLSX, 21.8 kB).

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017

Voor de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Eijsden-Margraten in 2017 klik op deze link.

Landelijke informatie

Landelijke informatie over de verkiezingen vindt u op de website www.elkestemtelt.nl