College van burgemeester en wethouders

Coalitieprogramma

De politieke afspraken van de coalitie voor de periode 2014-2018

Openbare besluiten

In de besluitenlijsten van de B en W-vergaderingen vindt u wat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten

Samenstelling College

Samenstelling van het College van burgemeester en wethouders, portefeuilles en nevenfuncties