Wegens een technische storing is gemeente Eijsden-Margraten momenteel gesloten. Ook is het helaas niet mogelijk reisdocumenten en rijbewijzen af te halen of ons telefonisch te bereiken. Excuses voor het ongemak.

Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Onderstaande leest u meer informatie over de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders. Informatie over de verdeling en nevenfuncties in het verleden kunt u opvragen via info@eijsden-margraten.nl

 • Tel. 043 458 8488
  E-mail: sjraarcox@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde & Veiligheid
  • Toezicht & Handhaving
  • Regionale en Euregionale samenwerking
  • Jumelage
  • Dienstverlening & Digitalisering
  • Burger- en overheidsparticipatie
  • Communicatie
  • Organisatieontwikkeling & Personeel
  • Bedrijfsvoering & Control
  • Cittaslow & vitale fruitteelt
  • Grensoverschrijdende milieukwesties

  Projecten

  Lokaal

  • Amerikaanse begraafplaats (Visitor Center & Liberation)
  • Voorzitter Platform Bestuurlijke Vernieuwing
  • Voorzitter Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)
  • Voorzitter Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied

  Regionaal

  • Voorzitter Verantwoord Op Weg (lijn 50)
  • Lid Bestuurlijk Overleg Cittaslow (lijn 50)
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Unesco Geopark Krijtland (Euregionaal)
  • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis Zuid-Limburg
  • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Politie Limburg

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Tennisclub Munstergeleen (onbezoldigd) 
  • Vice-voorzitter Handbalvereniging Kembit-Lions (onbezoldigd)
  • Voorzitter Torencomité Sittard (restauratie) (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ophovenerhof (onbezoldigd)
 • Foto Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Financiën
  • Openbare Ruimte
  • Duurzaamheid
  • Vastgoed & Grondzaken
  • Verkeer & Vervoer

  Projecten

  Lokaal

  • Lid Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)
  • Lid Stuurgroep Sociaal Domein
  • Bestuurlijk trekker prioritair thema Duurzaamheid

  Regionaal

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling BsGW (belastingen)
  • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders MTB (sociale werkvoorziening)
  • Lid Stuurgroep Toekomstvisie MTB (sociale werkvoorziening)
  • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders RD4 (reinigingsdienst)
  • Lid Bestuurlijk Overleg sub-RES Maastricht-Heuvelland (energiestrategie)
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Maastricht-Heuvelland

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Voorzitter qualitate qua van de Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid gelieerde stichtingen/werkgroepen/commissies (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleindererre Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en enig aandeelhouder Custers Beheer en Advies BV (pensioen BV) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Innovatieagenda Duurzame Veehouderij Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling BsGW (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen)(ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 (ambt; onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting LIMX (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting 800 jaar Parochie Sint Gertrudis Sint Geertuid (onbezoldigd)
 • Foto Wiel DreessenBemelerberg 5
  6268 NA Bemelen
  Tel. 043 407 1610
  E-mail: WielDreessen@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles 

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting & Wonen
  • Vergunningen
  • Milieu
  • Monumenten & Materieel Cultureel Erfgoed

  Projecten

  Lokaal

  • Voorzitter Stuurgroep Uitbreidingsplan Bloesemgaard
  • Voorzitter Stuurgroep Omgevingsvisie Eijsden-Margraten
  • Voorzitter Stuurgroep Masterplan Poort van het Heuvelland
  • Lid Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied
  • Lid Stuurgroep Middenterras Bemelen-Mesch
  • Bestuurlijk trekker prioritair thema Wonen

  Regionaal

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling RD4 (reinigingsdienst)
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
  • Lid Algemeen Bestuur Afval Samenwerking Limburg (ASL)
  • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Bodemzorg Limburg
  • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen Zuid-Limburg
  • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen Maastricht-Heuvelland
  • Lid Stuurgroep Omgevingsvisie Lijn 50-gemeenten

  Nevenfuncties

  • Geregistreerd planoloog Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (niet actief/onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Bemelen (onbezoldigd)
 • Foto Gerry JacobsCatharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Natuur & Landschap
  • Economische Zaken
  • Recreatie &Toerisme
  • Evenementen
  • Subsidiebeleid
  • Kunst & Cultuur
  • Immaterieel Erfgoed

  Projecten

  Lokaal

  • Voorzitter Stuurgroep Uitbreidingsplan Poelveld
  • Voorzitter Stuurgroep Herontwikkeling ’t Veldje
  • Voorzitter Stuurgroep Middenterras Bemelen-Mesch
  • Lid Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied
  • Lid Stuurgroep Materplan Poort van het Heuvelland
  • Bestuurlijk trekker prioritair thema Landschap en Landbouw
  • Bestuurlijk trekker prioritair thema Leefstijl (perspectief economie)

  Regionaal

  • Voorzitter portefeuilleoverleg Landschap Maastricht- Heuvelland
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg programmalijn Landschap en Landbouw Middengebied
  • Lid Stuurgroep Zuidelijke Maasdalvisie
  • Bestuurslid Economische Samenwerking Zuid –Limburg (ESZL)
  • Lid bestuurlijk overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
  • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
  • Lid portefeuilleoverleg Economie Maastricht-Heuvelland

  Nevenfuncties

  • Docent Erasmus / Vistacollege Maastricht (bezoldigd)
  • Erelid Broederschap St Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Oud-Prinsen cv De Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting De Panneslager (onbezoldigd)
  • Voorzitter Rode Kruis afd. Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
 • Foto Chris PiatekTel. 06 2121 4427
  E-mail: ChrisPiatek@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • WMO
  • Jeugd
  • Participatiewet
  • Armoedebeleid
  • Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Sport & Bewegen
  • Onderwijs & Leerplicht
  • Bibliotheken & Leesbevordering
  • Doelgroepenvervoer

  Projecten

  Lokaal

  • Lid Platform Bestuurlijke vernieuwing
  • Lid Stuurgroep Sociaal Domein
  • Lid kerngroep implementatie Participatiewet
  • Bestuurlijk trekker prioritair thema Leefstijl (perspectief gezondheid)

  Regionaal

  • Lid Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
  • Lid Algemeen bestuur gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
  • Lid Stuurgroep Jeugd Zuid-Limburg
  • Lid bestuurlijk overleg programmalijn Gezonde Groene School Middengebied
  • Lid bestuurlijk Overleg Vereniging Sport en Gemeenten Zuid-Limburg (VSG-ZL)
  • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Onderwijs Maastricht-Heuvelland
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg Jeugd Maastricht-Heuvelland
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
  • Bestuurslid van de Stichting Re-integratie Maastricht Mergelland
  • Lid van Bestuurlijk Overleg Annex BV Maastricht Heuvelland

  Nevenfuncties

  • Coòrdinator ingangcontrole Pinkpop  (onkostenvergoeding)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd).
  • Lid Sportvereniging Mariadorp (SVME)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Lid Ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Crisisvoorzieningen (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Jeugd G6zlB (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Bestuur SRMM-Annex (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD-ZL (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Podium24 (ambt; onbezoldigd)
  • Kaderlid/leider meisjesteam DamesVoetbalCollectief (DVC) (onbezoldigd)
  • Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)
 • Foto Mari-An GeritsTel. 043 368 7023
  E-mail: Mari-AnGerits@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie

  • Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).