Samenstelling college

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Onderstaande leest u meer informatie over de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders. Informatie over de verdeling en nevenfuncties in het verleden kunt u opvragen via info@eijsden-margraten.nl

 • Foto Sjraar CoxTel. 043 458 8488
  E-mail: sjraarcox@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde & Veiligheid
  • Concerncontrol
  • (Eu)regionale samenwerking
  • Inkoop en aanbesteding
  • Toezicht en handhaving
  • APV-vergunningen
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Projecten

  Lokaal

  • Amerikaanse begraafplaats (Visitor Center & Liberation)
  • Voorzitter Platform Bestuurlijke Vernieuwing
  • Voorzitter Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)
  • Voorzitter Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied

  Regionaal

  • Voorzitter Verantwoord Op Weg (lijn 50)
  • Lid Bestuurlijk Overleg Cittaslow (lijn 50)
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Unesco Geopark Krijtland (Euregionaal)
  • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis Zuid-Limburg
  • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Politie Limburg

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Tennisclub Munstergeleen (onbezoldigd) 
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ophovenerhof (onbezoldigd)
 • Foto Mari-An GeritsTel. 043 368 7023
  E-mail: Mari-AnGerits@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie

  • Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).
 • Foto Chris PiatekPrins Hendrikstraat 48
  6245 JP Eijsden
  Tel. 06 2121 4427
  E-mail: ChrisPiatek@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Sociale Zaken Eijsden-Margraten (SEM)
  • Jeugd en Jongerenbeleid
  • Gezondheid
  • Sport en bewegen
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Openbare Ruimte
  • (Sport) Accommodaties
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Coördinator ingang controle Pinkpop (onkostenvergoeding)
  • Lid ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)
  • Lid sportvereniging Mariadorp Eijsden SVME (onbezoldigd)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Kaderlid/ leider meisjesteam Damesvoetbalcollectief (DVC) (onbezoldigd)
 • Foto Gerry JacobsCatharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Natuur en ecologie
  • Landschap
  • Economie (bedrijventerreinen, markten, mkb, landbouw, vrijetijdseconomie, Cittaslow)
  • Evenementen
  • Subsidiebeleid
  • Kunst, cultuur en bibliotheekwerk
  • Materieel en Immaterieel erfgoed
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Voorzitter oud-prinsen van de Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Erelid van Broederschap Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Locatiemanager Rode Kruis afd. Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd)
 • Foto Jan WelingE-mail: Janweling@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Bestuurlijke vernieuwing (1e verantwoordelijke)
  • Bestuurszaken (P&O, Communicatie, ICT, Facilitair)
  • Dienstverlening
  • Burgerparticipatie
  • Verkeer, vervoer, mobiliteit
  • Vastgoed: gemeentehuis en buitendienst

  Nevenfuncties

  • Lid Grueles Gronsveld (onbezoldigd)
  • Lid Stichting STUMP Maastricht (onbezoldigd)
 • Foto Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Wonen en volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ordening en vergunningen
  • Infrastructuur
  • Monumenten
  • Grondzaken
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfuncties

  • Voorzitter fanfare St.Gertrudis St.Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint. Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleinderrere St. Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en aandeelhouder van Custers Beheer en Advies BV (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Limx (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting 800 jaar Parochie St. Gertrudis (onbezoldigd)
 • Foto Mark GerritsenE-mail: MarkGerritsen@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Financiën en belastingen
  • Duurzaamheid
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en waterbeheer
  • Afval en milieu
  • Bestuurlijke vernieuwing

  Nevenfunctie

  • Senior Consultant bij ORGfit (bezoldigd)