Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

 • Burgemeester Dieudonné Akkermans

  Foto Dieudonné AkkermansTel. 043 458 8488
  E-mail: dieudonneakkermans@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde en Veiligheid


  • Toezicht en Handhaving


  • Intergemeentelijke & (EU)regionale samenwerking/lobby
  Jumelage


  • Communicatie en Branding


  • Organisatieontwikkeling


  • Kwaliteit en Control


  • Burger- en overheidsparticipatie


  • Algemeen juridische zaken


  • Huisvesting statushouders

  Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht IKL (onkostenvergoeding)
  • Lid Comité van aanbeveling Stichting Un Abrazo Para Los Amigos (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Ambassadeur Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Kasteel Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling van het Old Hickory Fund (onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Stichting La Saison Culinair (onbezoldigd)
  • Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Liberation Route Europe (SLRE) - (onbezoldigd)
 • Wethouder Chris Piatek

  Foto Chris PiatekTel. 06 2121 4427
  E-mail: ChrisPiatek@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  Sociaal Domein
  Sociale zaken
  WMO
  Jeugd


  Welzijn
  Subsidiebeleid
  Kunst en Cultuur
  Bibliotheken


  Volksgezondheid.


  Sport & Bewegen


  Onderwijs.


  Arbeidsmarkt


  Doelgroepenvervoer

  Nevenfuncties

  • Coòrdinator ingangcontrole Pinkpop  (onkostenvergoeding) Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd).
  • Voorzitter Rode Kruis afdeling Eijsden-Margraten (onbezoldigd) (tot 01-01-2019)
  • Lid Sportvereniging Mariadorp Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid carnavalsvereniging De Kwakvusj  (onbezoldigd)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis GGD-zl (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Crisisvoorzieningen (ambt; onbezoldigd) Lid Stuurgroep Jeugd G6zlB (ambt; onbezoldigd) Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen) (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) SoZa (ambt; onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Podium24 (ambt; onbezoldigd)
  • Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)
 • Wethouder Jos Custers

  Foto Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  Openbare Ruimte
  Openbare Werken
  Infra en Riool
  Waterbeheer
  Grondzaken


  • Vastgoed en Grondzaken


  • Verkeer & Vervoer


  Financiën
  Inkoop en aanbestedingsbeleid.


  Bedrijfsvoering
  Facilitaire zaken


  • Personeelszaken


  Dienstverlening
  KCC

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Voorzitter qualitate qua van de Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid gelieerde stichtingen/werkgroepen/commissies (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleindererre Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en enig aandeelhouder Custers Beheer en Advies BV (pensioen BV) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Innovatieagenda Duurzame Veehouderij Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling BsGW (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen)(ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 (ambt; onbezoldigd)
 • Wethouder Gerry Jacobs

  Foto Gerry JacobsCatharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  Recreatie en Toerisme
  Evenementen


  Economische Zaken
  Handel
  Bedrijventerreinen
  Markten


  Immaterieel Erfgoed


  Natuur, Landschap en Water (laatste vanuit Meer met de Maas en Landschapsinrichting)
  LOP-projecten
  Natuur en Landschapsontwikkeling

  Nevenfuncties

  • Docent Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht (bezoldigd)
  • Voorzitter RKVV Oranje Boys (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Voorzitter oud-prinsen CV De Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Economie Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting vrienden van museum het Ursulinenconvent (onbezoldigd)
 • Wethouder Wiel Dreessen

  Foto Wiel DreessenBemelerberg 5
  6268 NA Bemelen
  Tel. 043 407 1610
  E-mail: WielDreessen@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles 

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Vergunningen
  • Milieu
  • Monumenten
  • Duurzaamheid

  Nevenfuncties

  • Planoloog BNSP (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Bemelen (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Horse Event Maastricht (onbezoldigd)