Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

 • Burgemeester Dieudonné Akkermans

  Foto Dieudonné AkkermansTel. 043 458 8488
  E-mail: dieudonneakkermans@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde en Veiligheid


  • Toezicht en Handhaving


  • Intergemeentelijke & (EU)regionale samenwerking/lobby
  Jumelage


  • Communicatie en Branding


  • Organisatieontwikkeling


  • Kwaliteit en Control

  • Burger- en overheidsparticipatie


  • Algemeen juridische zaken


  • Huisvesting statushouders


  • Personeelszaken


  • Bedrijfsvoering


  • Dienstverlening

  Projecten:


  • Visitor Center


  • Liberation


  • Cittaslow & Unesco


  • Voorzitter Stuurgroep Strategische visie


  • Voorzitter Platform Bestuurlijke Vernieuwing


  • Voorzitter Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)

  • Vitale fruitteelt


  • Voorzitter Stuurgroep Buitengewoon buitengebied

  Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht IKL (onkostenvergoeding)
  • Lid Comité van aanbeveling Stichting Un Abrazo Para Los Amigos (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Ambassadeur Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Kasteel Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling van het Old Hickory Fund (onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Stichting La Saison Culinair (onbezoldigd)
  • Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Liberation Route Europe (SLRE) - (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Raad van Toezicht Liberation Route Europe, (LRE) (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stg Rene Graat MHM  (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stg La Saison Culinair (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stg Eerbetoon (onbezoldigd)
 • Wethouder Chris Piatek

  Foto Chris PiatekTel. 06 2121 4427
  E-mail: ChrisPiatek@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • WMO

  • Jeugd

  • Sociale zaken
  Arbeidsmarkt
  Inburgering
  Armoedebeleid


  • Welzijn


  • Volksgezondheid


  • Sport & Bewegen


  • Onderwijs


  • Bibliotheken


  • Doelgroepenvervoer

  Projecten:

  • Lid Platform Bestuurlijke vernieuwing (Pho Bestuurlijke vernieuwing)
  • Lid Stuurgroep LTS Locatie Cadier en Keer

  Nevenfuncties

  •         Coòrdinator ingangcontrole Pinkpop  (onkostenvergoeding)
  •         Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd).
  •         Lid Sportvereniging Mariadorp (SVME)
  •         Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  •         Lid Ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  •         Lid Stuurgroep Crisisvoorzieningen (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid Stuurgroep Jeugd G6zlB (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid Bestuur SRMM-Annex (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid Algemeen Bestuur GGD-ZL (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland (ambt; onbezoldigd)
  •         Lid bestuur Stichting Podium24 (ambt; onbezoldigd)
  •         Kaderlid/leider meisjesteam DamesVoetbalCollectief (DVC) (onbezoldigd)
  •         Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)

 • Gemeentesecretaris Mari-An Gerits

  Foto Mari-An GeritsTel. 043 368 7023
  E-mail: Mari-AnGerits@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie:

  Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).

 • Wethouder Jos Custers

  Foto Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland


  • MTB


  • Duurzaamheid


  • Openbare Ruimte

  Openbare Werken
  Infra en Riool
  Waterbeheer
  Grondzaken


  • Vastgoed en Grondzaken


  • Verkeer & Vervoer


  • Financiën
  Inkoop en aanbestedingsbeleid

  Projecten:

  • Voorzitter Stuurgroep LTS locatie Cadier en Keer
  • Lid Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Voorzitter qualitate qua van de Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid gelieerde stichtingen/werkgroepen/commissies (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleindererre Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en enig aandeelhouder Custers Beheer en Advies BV (pensioen BV) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Innovatieagenda Duurzame Veehouderij Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling BsGW (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen)(ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 (ambt; onbezoldigd)
 • Wethouder Gerry Jacobs

  Foto Gerry JacobsCatharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Subsidiebeleid


  • Kunst en Cultuur


  • Recreatie en Toerisme
  Evenementen

  • Economische Zaken
  Handel
  Bedrijventerreinen
  Markten


  • Immaterieel Erfgoed


  • Natuur, Landschap en Water (laatste vanuit Meer met de Maas en Landschapsinrichting)
  LOP-projecten
  Natuur en Landschapsontwikkeling

  Projecten:

  • Voorzitter Stuurgroep Uitbreidingsplan Poelveld
  • Voorzitter Stuurgroep Herontwikkeling ’t Veldje
  • Zuidelijke Maasdalvisie
  • Voorzitter Stuurgroep Middenterras
  • Lid Stuurgroep Buitengewoon buitengebied

  Nevenfuncties

  • Docent Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht (bezoldigd)
  • Voorzitter RKVV Oranje Boys (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Voorzitter oud-prinsen CV De Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Economie Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting vrienden van museum het Ursulinenconvent (onbezoldigd)
 • Wethouder Wiel Dreessen

  Foto Wiel DreessenBemelerberg 5
  6268 NA Bemelen
  Tel. 043 407 1610
  E-mail: WielDreessen@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles 

  • Ruimtelijke ordening

  • Volkshuisvesting


  • Vergunningen


  • Milieu


  • Monumenten

  Projecten

  • Voorzitter Stuurgroep Trambaanroute


  • Uitbreidingsplan Bloesemgaard


  • Lid Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied


  • Voorzitter Stuurgroep Omgevingsvisie EM


  • Lid Stuurgroep Middenterras

  Nevenfuncties

  • Planoloog BNSP (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Bemelen (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Horse Event Maastricht (onbezoldigd)