Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

 • Burgemeester Dieudonné Akkermans

  burgemeester AkkermansTel. 043 458 8488
  E-mail: dieudonneakkermans@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en handhaving
  • (Eu)regionale samenwerking
  • Communicatie en Branding
  • Strategische visie (bewaking en proces)
  • Verkiezingen
  • Organisatieontwikkeling
  • Kwaliteit en Control
  • Projecten: > Memorial Center    
                      > Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht IKL (onkostenvergoeding)
  • Lid Comité van aanbeveling Stichting Un Abrazo Para Los Amigos (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Ambassadeur Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Kasteel Eijsden (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling van het Old Hickory Fund (onbezoldigd)
  • Voorzitter van de Stichting La Saison Culinair (onbezoldigd)
 • Wethouder Jos Custers

  Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Agrarische zaken
  • Vastgoed
  • Vergunningen
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Financiën en belastingen
  • Projecten:
   • Centrumplan Margraten
   • Uitbreidingngsplan Poelveld Eijsden
   • Herontwikkeling ’t Veldje Eijsden

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Voorzitter qualitate qua van de Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid gelieerde stichtingen/werkgroepen/commissies (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Heemkundevereniging Sint Gertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleindererre Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en enig aandeelhouder Custers Beheer en Advies BV (pensioen BV) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Innovatieagenda Duurzame Veehouderij Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling BsGW (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen)(ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 (ambt; onbezoldigd)
 • Wethouder John Willems

  John WillemsMartin Luther Kingstraat 45
  6245 GH Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: johnwillems@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille

  • Sociale zaken
  • Arbeidsmarkt
  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering: KCC, Post & Archief, Facilitaire zaken, I&A, Interne Zaken
  • Personeelszaken
  • Vervoer en mobiliteit
  • Milieu en duurzaamheid
  • Projecten: > Zonnepanelen
                      > Parkeren station Eijsden

  Nevenfuncties

  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4 (ambt; onbezoldigd)
  • Voorzitter Foundation Hidden Narratives of Limburg, Ontbrekende verhalen uit Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Dubbel Duurzaam (onbezoldigd)
 • Wethouder Jo Bisscheroux

  Jo BisscherouxEijkerstraat 46
  6269 BN Margraten
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: jobisscheroux@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille

  • Zorg: Wmo, Jeugdzorg
  • Volksgezondheid
  • Sport en bewegen
  • Accommodatiebeleid
  • Welzijn: subsidiebeleid, verenigingen
  • Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
  • Kunst en Cultuur: bibliotheekwerk

  Nevenfuncties

  • Stafondersteuning RIBW Heuvelland & Maasvallei (bezoldigd)
  • Secretaris “Veer Giere” stichting voor kunst en cultuur (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
 • Wethouder Armand Opreij

  A.Opreij.Margraten-EijsdenRduch00007Dorpsstraat 25
  6261 NH Mheer
  Tel. 06 5094 6711
  E-mail: armandopreij@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille


  Openbare ruimte: Openbare werken, Infra en Riool, Waterbeheer, Grondzaken, Natuur en Landschap
  Verkeer
  Cultureel erfgoed: Monumenten, Archeologie en Immaterieel erfgoed
  Projecten:
  Uitbreidingsplan Heiligerweg

  Nevenfuncties

  • Statistisch onderzoeker CBS (bezoldigd)
  • Voorzitter Heemkundevereniging Mheer (onbezoldigd)
  • Lid schutterij Sint Sebastianus Mheer (onbezoldigd)
 • Wethouder Gerry Jacobs

  G.Jacobs.Margraten-EijsdenRduch00003Catharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuille

  • Economische zaken: handel, bedrijventerreinen, markten
  • Recreatie en toerisme
  • Evenementen
  • Wieler- en Fietspromotie
  • Projecten:
   • Centrumplan Eijsden
   • Met Fruit Erop Uit
   • Meer met de Maas
   • Retailpark Gronsveld

  Nevenfuncties

  • Docent Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht (bezoldigd)
  • Voorzitter RKVV Oranje Boys (onbezoldigd)
  • Erelid Broederschap Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Voorzitter oud-prinsen CV De Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Economie Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting vrienden van museum het Ursulinenconvent (onbezoldigd)
 • Gemeentesecretaris Mathea Severeijns

  Mathea Severijns1Tel. 043 458 8488
  E-mail: matheasevereijns@eijsden-margraten.nl

  De secretaris ondersteunt het college en leidt de ambtelijke organisatie. De aanstelling, schorsing en ontslag van de secretaris zijn bevoegdheden van het college.

  Als directeur van de ambtelijke organisatie en raadsvrouw van het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeentesecretaris de schakel tussen ambtenaren en bestuur. Zij woont alle vergaderingen bij van het college en de raad. Samen met de burgemeester ondertekent zij alle collegebesluiten en -brieven.

  Nevenfuncties

  • Bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten (onbezoldigd)
  • Advies-lid Wonen Limburg Tafel (onbezoldigd)
    

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Nu gesloten.
 • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten