Samenstelling College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties 

Onderstaande leest u meer informatie over de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders. Informatie over de verdeling en nevenfuncties in het verleden kunt u opvragen via info@eijsden-margraten.nl

 • Tel. 043 458 8488
  E-mail: sjraarcox@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Toezicht en Handhaving
  • Intergemeentelijke & (EU)regionale samenwerking/lobby
  • Jumelage
  • Communicatie en Branding
  • Organisatieontwikkeling
  • Kwaliteit en Control
  • Burger- en overheidsparticipatie
  • Personeelszaken
  • Organisatieontwikkeling
  • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening

  Projecten

  • Visitor Center
  • Liberation
  • Cittaslow & Unesco
  • Voorzitter Platform Bestuurlijke Vernieuwing
  • Voorzitter Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)
  • Vitale fruitteelt

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Tennisclub Munstergeleen (onbezoldigd) 
  • Vice-voorzitter Handbalvereniging Kembit-Lions (onbezoldigd)
  • Voorzitter Torencomité Sittard (restauratie) (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Ophovenerhof (onbezoldigd)
 • Foto Jos CustersDe Uithof 12
  6265 AH Sint Geertruid
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: joscusters@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
  • MTB
  • Duurzaamheid
  • Openbare Ruimte
   • Openbare Werken
   • Infra en Riool
   • Waterbeheer
   • Grondzaken
  • Vastgoed en Grondzaken
  • Verkeer & Vervoer
  • Financiën
   • Inkoop en aanbestedingsbeleid

  Projecten

  • Voorzitter Stuurgroep LTS locatie Cadier en Keer
  • Lid Stuurgroep DIO (Dienstverlening, Informatiemanagement & Organisatie)

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Voorzitter qualitate qua van de Fanfare Sint Gertrudis Sint Geertruid gelieerde stichtingen/werkgroepen/commissies (onbezoldigd)
  • Lid Heemkundevereniging Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Lid CV de Kleindererre Sint Geertruid (onbezoldigd)
  • Directeur en enig aandeelhouder Custers Beheer en Advies BV (pensioen BV) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Innovatieagenda Duurzame Veehouderij Limburg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling BsGW (ambt; onbezoldigd)
  • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (ambt; onbezoldigd)
  • Lid coördinerend Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Maastricht en Heuvellland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders MTB (Werkvoorzieningschap Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen)(ambt; onbezoldigd)
  • Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Rd4 (ambt; onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting LIMX (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting 800 jaar Parochie Sint Gertrudis Sint Geertuid (onbezoldigd)
 • Foto Wiel DreessenBemelerberg 5
  6268 NA Bemelen
  Tel. 043 407 1610
  E-mail: WielDreessen@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles 

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Vergunningen
  • Milieu
  • Monumenten
  • Huisvesting statushouders

  Projecten

  • Voorzitter Stuurgroep Trambaanroute
  • Uitbreidingsplan Bloesemgaard
  • Lid Stuurgroep Buitengewoon Buitengebied
  • Voorzitter Stuurgroep Omgevingsvisie EM
  • Lid Stuurgroep Middenterras

  Nevenfuncties

  • Geregistreerd planoloog Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (niet actief/onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Bemelen (onbezoldigd)
 • Foto Gerry JacobsCatharinastraat 20
  6245 LB Eijsden
  Tel. 043 458 8488
  E-mail: gerryjacobs@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • Subsidiebeleid
  • Kunst en Cultuur
  • Recreatie en Toerisme
   • Evenementen
  • Economische Zaken
   • Handel
   • Bedrijventerreinen
   • Markten
  • Immaterieel Erfgoed
  • Natuur, Landschap en Water (laatste vanuit Meer met de Maas en Landschapsinrichting)
   • LOP-projecten
   • Natuur en Landschapsontwikkeling

  Projecten

  • Voorzitter Stuurgroep Uitbreidingsplan Poelveld
  • Voorzitter Stuurgroep Herontwikkeling ’t Veldje
  • Zuidelijke Maasdalvisie
  • Voorzitter Stuurgroep Middenterras
  • Lid Stuurgroep Buitengewoon buitengebied

  Nevenfuncties

  • Docent Erasmus / Vistacollege Maastricht (bezoldigd)
  • Erelid Broederschap St Sebastianus Oost-Maarland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Oud-Prinsen cv De Krubbebieters (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting De Panneslager (onbezoldigd)
  • Voorzitter Rode Kruis afd. Eijsden-Margraten (onbezoldigd)
 • Foto Chris PiatekTel. 06 2121 4427
  E-mail: ChrisPiatek@eijsden-margraten.nl

  Portefeuilles

  • WMO
  • Jeugd
  • Sociale zaken
   • Arbeidsmarkt
   • Inburgering
   • Armoedebeleid
  • Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Sport & Bewegen
  • Onderwijs
  • Bibliotheken
  • Doelgroepenvervoer

  Projecten

  • Lid Platform Bestuurlijke vernieuwing (Pho Bestuurlijke vernieuwing)
  • Lid Stuurgroep LTS Locatie Cadier en Keer

  Nevenfuncties

  • Coòrdinator ingangcontrole Pinkpop  (onkostenvergoeding)
  • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (onbezoldigd).
  • Lid Sportvereniging Mariadorp (SVME)
  • Bestuurslid SCEM Mariadorp (onbezoldigd)
  • Lid Ouderraad OBS Mesch (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Crisisvoorzieningen (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Jeugd G6zlB (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Bestuur SRMM-Annex (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD-ZL (ambt; onbezoldigd)
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland (ambt; onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting Podium24 (ambt; onbezoldigd)
  • Kaderlid/leider meisjesteam DamesVoetbalCollectief (DVC) (onbezoldigd)
  • Lid comité van aanbeveling Jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Christina Eijsden (onbezoldigd)
 • Foto Mari-An GeritsTel. 043 368 7023
  E-mail: Mari-AnGerits@eijsden-margraten.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ze vertaalt de wensen van de politiek en het bestuur naar plannen die ambtenaren bij de gemeente uitvoeren. Als algemeen directeur is Mari-An Gerits hoofd van alle ambtenaren bij de gemeente Eijsden-Margraten.

  Nevenfunctie

  • Vicevoorzitter van de stichting Natuur en Milieu Educatie De IJzeren Man in Weert (onbezoldigd).