Rekenkamer

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer Eijsden-Margraten onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet en in de Verordening op de Rekenkamer 2022 Eijsden-Margraten.

Leren en verbeteren

Het uitgangspunt is om te leren en te verbeteren. De Rekenkamer geeft aanbevelingen hoe het beter kan. Zij richt zich met haar conclusies en aanbevelingen tot de gemeenteraad. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college van burgemeester en wethouders de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken.

De Rekenkamer is onafhankelijk

Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderzoeken zij gaat verrichten en hoe zij de onderzoeken gaat aanpakken. Zij krijgt hiervoor geen opdracht van de raad. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel verzoeken een onderzoek in te stellen, maar deze is niet verplicht het verzoek in te willigen. Als de Rekenkamer niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor de redenen aanvoeren.

Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer Eijsden-Margraten bestaat uit één persoon, de voorzitter: Angelique Hubens. Zij is op 15 juni 2022 in functie getreden.  Zij woont in de gemeente Leudal en is als onafhankelijk professional actief in de branches: lokale overheid, onderwijs, bibliotheekwezen, gezondheids-, welzijns- en gehandicaptenzorg.

Huidige nevenfuncties:
• Eigenaar van onderzoeksbureau AHA DATA
• Lid van rekenkamercommissie Nieuwegein
• Lid van rekenkamercommissie Gennep
• Bestuurslid van woongroep verstandelijk gehandicapten (onbezoldigd)
• Mentor en bewindvoerder (onbezoldigd).

Bereikbaarheid

De Rekenkamer is te bereiken via: griffie@eijsden-margraten.nl of via de voorzitter hubens@ahadata.nl.

Publicaties Rekenkamer

Onderstaande publicaties van de Rekenkamer kunt u raadplegen:

Verordening op de Rekenkamer 2022 Eijsden-Margraten en binnenkort het onderzoeksplan en de onderzoeksrapporten.