Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

U en de gemeenteraad

U heeft inspreekrecht 

De raad vindt uw mening erg belangrijk. Om uw mening te geven, kunt u ook een brief aan de gemeenteraad schrijven. Of u kunt contact opnemen met de raadsleden. Ook heeft u als inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten inspreekrecht. Dit betekent dat u kan laten weten wat u van een onderwerp vindt. Dit zijn de regels voor het inspreekrecht: 

  • U heeft tijdens de raadsvergadering inspreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. 
  • U heeft tijdens de dialoogvergaderingen inspreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. 
  • U heeft tijdens de dialoogvergaderingen inspreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dit moet wel een onderwerp zijn waar de raad iets over mag zeggen. Dit zijn geen dagelijkse onderwerpen zoals vergunningen, subsidies en meldingen openbare ruimte. 

U kunt meedoen aan het gesprek als u inspreekrecht heeft over een onderwerp dat wel op de agenda staat. 

  • U krijgt een moment van de voorzitter als u inspreekrecht heeft over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De deelnemers van de vergadering worden hiervan op de hoogte gesteld.  
  • U krijgt geen inspreekrecht over benoemingen, keuzen, voordrachten of adviezen van personen en een gedraging waarover een klacht kan inleveren of kon worden ingeleverd (ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht). 
  • Het inspreken duurt vijf minuten. 

Wilt u zich melden als inspreker?  

Neem dan contact op met de griffie. U stuurt een mail met uw vraag naar griffie@eijsden-margraten.nl. U geeft daarbij aan over welk onderwerp u wilt inspreken. Ook geeft u de belangrijkste onderdelen hierover aan. De griffie beoordeelt of uw vraag voldoet aan de regels. U als inspreker ontvangt hierover een reactie. 

Als inspreker meldt u zich 48 uur voordat de vergadering start. Hierbij worden weekenden en feestdagen niet meegerekend. Dit betekent dat: 

  • u uw vraag voor de raadsvergadering verstuurd moeten hebben op vrijdag 19.30 uur;  
  • u uw vraag voor de dialoogvergadering 'samenleving' verstuurd moet hebben op donderdag 19.30 uur; 
  • u uw vraag voor de dialoogvergadering 'leefomgeving' verstuurd moet hebben op vrijdag 19.30 uur.   

Wilt u iets melden bij de raad? 

Dan kunt u contact opnemen met de raad. U stuurt dan een e-mail naar de griffie via griffie@eijsden-margraten.nl. Of schrijf een brief aan de gemeenteraad van Eijsden-Margraten: 

Gemeente Eijsden-Margraten 
Postbus 10 
6269 ZG Margraten 

Wat u naar de gemeenteraad stuurt, is openbaar. Dit betekent dat uw brief later terug te vinden kan zijn op de website waar de stukken van en aan de raad komen te staan. Natuurlijk houden we wel rekening met de regels van de AVG. Hierdoor blijven persoonsgegevens onbekend. 

Houd uw brief kort en bondig. Leg duidelijk uw probleem of voorstel uit. Noem uw eigen (e-mail)adres en telefoonnummer. We behandelen geen brieven zonder die gegevens van de verzender. We slaan uw brief of e-mail op. U krijgt een bericht dat wij uw brief of e-mail hebben ontvangen.  

Wilt u meer informatie over het inspreekrecht of over het schrijven van een brief aan de raad? Neem dan contact op met de raadsgriffie. U stuurt een e-mail naar griffie@eijsden-margraten.nl of u belt 14 043. U kunt ook direct in contact komen met raadsleden of fracties. 

Vragen over U en de gemeenteraad?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?