Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Vaststelling Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg


Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 12 december 2017 vastgestelde ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL), planidentificatienummer NL.IMRO.1903.SVREZL2017-VG01
In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van de beleidsvelden detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vastgelegd.
Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.
De SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen.

De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen.
Waar kunt u de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg inzien?
De vastgestelde structuurvisie en de hier bijbehorende stukken liggen van 1 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.
Voor inzage in de structuurvisie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. De structuurvisie is tevens digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website https://www.eijsden-margraten.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.SVREZL2017-VG01).
Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.
Eijsden-Margraten, 31 januari 2018

Meer informatie leest u in onderstaande te downloaden bestanden:

Structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg (PDF, 15.9 MB)