Informatie voor ondernemers

Laatste update op: 1 april 2021

In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan is gemeente Eijsden-Margraten tijdelijk een ondernemersloket gestart. Via dit loket willen we ondernemers helpen met antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Informatie voor ondernemers

Op deze website van Rijksoverheid vindt u informatie over de regels en (steun)maatregelen voor ondernemers en bedrijven. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u die stellen via het ondernemersloket van de gemeente.

Horecaondernemers
Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober 2020 (afhalen blijft wel mogelijk). Ook de meeste evenementen zijn verboden. Op deze website van Rijksoverheid vindt u informatie over de regels en (steun)maatregelen voor horeca en evenementen.

Steunpakket en financiële regelingen 

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Mensen verliezen hun baan, ondernemers vechten om hun bedrijf overeind te houden en zelfstandigen zien opdrachten verdampen. Sommige ondernemers hebben hun bedrijfsvoering anders ingericht en de dienstverlening aangepast. Er ontstaat ook nieuw werk. Door de start van het vaccineren komt er nieuw perspectief.  In deze moeilijke periode helpt de Rijksoverheid kleine en grote (zelfstandig) ondernemers met een verbreding van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het pakket bevat tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Informatie over alle regelingen en voorwaarden lees u op deze website van Rijksoverheid.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Deze regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op deze website van gemeente Maastricht waar u ook de aanvraag kunt doen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op deze website van gemeente Maastricht waar u ook de aanvraag kunt doen.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

Een maatregel van samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW voor ondernemers was uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers. De maatregel liep van 19 maart 2020 tot 30 juni 2020. In juli 2020. is BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer opgestart. Vanaf 28 augustus 2020 heeft BsGW aanmaningen verstuurd, zodat particulieren en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Deze hebben betrekking op alle belastingen voor de bij BsGW aangesloten gemeenten en het waterschap. Individuele betalingsregelingen kunnen direct met BSGW getroffen worden. Lees meer op de website van BsGW.

Gemeente Eijsden-Margraten heeft ook de lokale belastingen voor ondernemers die via de gemeente worden opgelegd, opgeschort tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan. Gemeente Eijsden-Margraten neemt aanvullend de onderstaande extra maatregelen om ondernemers, verenigingen en stichtingen financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden:

Vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus

Er zijn reeds een aantal vergunningen verleend voor evenementen die vanwege het coronavirus niet doorgaan. Besloten is om de hieraan gekoppelde leges kwijt te schelden. 

Subsidies voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus

Er zijn organisaties die voor het organiseren van een evenement of activiteit een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde voorwaarden. 

Doordat een evenement of activiteit niet kan doorgaan vanwege het coronavirus worden bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet voldaan aan deze subsidievoorwaarden. Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies apart beoordelen en gaat hier coulant mee om. Op basis van een verantwoording van de reeds gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld via: info@eijsden-margraten.nl.

Financiële ondersteuning voor ondernemers die over de grens wonen/werken

Woont u over de grens en heeft u uw bedrijf in Nederland? Of woont u in Nederland en heeft u uw bedrijf over de grens? Voor grensondernemers is het soms lastig om te weten voor welke coronaregelingen zij in aanmerking komen. Al eerder heeft Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) de belangrijkste regelingen in Nederland, België en Duitsland op een rij gezet, dit schema is geactualiseerd: bekijk het op deze website van SZMH. Niet alle regelingen zijn tot dezelfde datum en voor dezelfde periode aan te vragen. Bekijk voor de laatste informatie de website van de uitvoerende organisatie.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Deze regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op deze website van SZMH waar u ook de aanvraag kunt doen.

Meer informatie voor ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor meer informatie, hulp, advies en veel gestelde vragen:

Landelijk

Limburg

Contactformulier Ondernemersloket gemeente Eijsden-Margraten

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan via dit formulier contact op met het ondernemersloket van de gemeente Eijsden-Margraten. Het ondenemersloket neemt vervolgens, op werkdagen, binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en u door te verwijzen naar de juiste organisaties.