Informatie voor ondernemers

laatste update op: 9 juli 2020
gepubliceerd op: 23 maart 2020

In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan is gemeente Eijsden-Margraten tijdelijk een ondernemersloket gestart. Via dit loket willen we ondernemers helpen met antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Herstart horeca
Met ingang van 1 juni mogen horecabedrijven hun bedrijf en terras weer openen. Daarvoor gelden de regels van de Rijksoverheid en het RIVM. Heeft u na het lezen daarvan nog vragen dan kunt u die stellen aan het ondernemersloket van de gemeente.

Uitzonderlijke economische maatregelen
De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen.

Het kabinet heeft daarom uitzonderlijke economische maatregelen getroffen om ondernemers te helpen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Werkgevers en ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze het loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Lees meer op www.uwv.nl/now
  2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): de TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
    1. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van Vereniging Sport en Gemeenten
    2. Op 28 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook ondernemers in de non-food een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. Lees meer op www.belastingdienst.nl/coronavirus.

Ondernemers en zelfstandigen
Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen, die aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze financiële regeling, de Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) was op 23 maart beschikbaar en liep tot tot 1 juni 2020. 

Op 28 mei heeft het Kabinet bekend gemaakt dat Tozo 1 wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Een belangrijke wijziging is dat bij de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. 

Deze regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op de website van gemeente Maastricht waar u ook de aanvraag kunt doen.

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers
Een maatregel van samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW voor ondernemers is uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers. De maatregel geldt sinds 19 maart 2020 en is van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling. 
* Update 2 juli: vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op, lees meer.

Gemeente Eijsden-Margraten zal ook de lokale belastingen voor ondernemers die via de gemeente worden opgelegd, opschorten tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan. Gemeente Eijsden-Margraten neemt aanvullend de onderstaande extra maatregelen om ondernemers, verenigingen en stichtingen financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte te bieden:

Uitstel van betaling huren voor ondernemers, verenigingen en stichtingen
Een aantal ondernemers, verenigingen en stichtingen huren locaties van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze huurlasten worden ook opgeschort tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering uiterlijk 31 december 2020 is voldaan. 

Vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn reeds een aantal vergunningen verleend voor evenementen die vanwege het coronavirus niet doorgaan. Besloten is om de hieraan gekoppelde leges kwijt te schelden. 

Subsidies voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn organisaties die voor het organiseren van een evenement of activiteit een subsidie van de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde voorwaarden. 

Doordat een evenement of activiteit niet kan doorgaan vanwege het coronavirus worden bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet voldaan aan deze subsidievoorwaarden. Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies apart beoordelen en gaat hier coulant mee om. Op basis van een verantwoording van de reeds gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. Vragen hierover kunnen worden gesteld via: info@eijsden-margraten.nl.

Grensondernemers

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op deze website van SZMH.

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Deze regeling wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op deze website van SZMH waar u ook de aanvraag kunt doen.

Grenswerkers

Woont u in Nederland en werkt u in België of andersom? Dan kunt u via www.crisiscentrum.be een vignet aanvragen om tijdens de coronacrisis toch over de grens te reizen. Meer informatie voor grenswerkers is beschikbaar bij Grensinfopunt Maastricht.

Meer informatie voor ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor meer informatie, hulp, advies en veel gestelde vragen:

Contactformulier Ondernemersloket gemeente Eijsden-Margraten

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan via dit formulier contact op met het ondernemersloket van de gemeente Eijsden-Margraten. Het ondenemersloket neemt vervolgens, op werkdagen, binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en u door te verwijzen naar de juiste organisaties.