Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Informatie ondernemers coronacrisis

laatste update op: 7 april 2020
gepubliceerd op: 23 maart 2020

In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan is gemeente Eijsden-Margraten tijdelijk een ondernemersloket gestart. Via dit loket willen we ondernemers helpen met antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar de juiste organisaties.

Uitzonderlijke economische maatregelen

De Nederlandse regering neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in financiële problemen te komen.

Het kabinet komt daarom met uitzonderlijke economische maatregelen om ondernemers te helpen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
 

Werkgevers en ondernemers

  1. Regeling werktijdverkorting: deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen deze regeling bij het UWV aanvragen als ze het loon van hun medewerkers niet kunnen doorbetalen door daling van de omzet. Voor meer info neem contact op met het UWV.
  2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): de TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
    1. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van Vereniging Sport en Gemeenten
    2. Op 28 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook ondernemers in de non-food een aanvraag kunnen doen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
  3. Uitstel van betaling bij de belastingdienst. U kunt hiervoor contact opnemen met de belastingdienst.

Website UWV – Veel gestelde vragen


Ondernemers en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers)

Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen, die aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van financiële steun:

  1. Uw inkomsten kunnen maximaal drie maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum. De hoogte van deze inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto). Deze inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen.
  2. U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze lening moet u later terug betalen.

Deze regeling wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Meer informatie en de voorwaarden leest u op de website van SZMH waar u ook de aanvraag kunt doen.

Website SZMH


Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

Een maatregel van samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW voor ondernemers is uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers. De maatregel gaat direct in en is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Het kan zijn dat u als ondernemer activiteiten vanuit een woonadres verricht. Dan is het voor het BsGW niet zichtbaar dat u ondernemer bent. U kunt dan zelf contact opnemen met het BsGW als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling.

Website BsGW

Meer informatie voor ondernemers

Op onderstaande websites kunt u terecht voor meer informatie en veel gestelde vragen:

Meer informatie voor grenswerkers

Woont u in Nederland en werkt u in België of andersom? Dan kunt u via www.crisiscentrum.be een vignet aanvragen om tijdens de coronacrisis toch over de grens te reizen. Meer informatie voor grenswerkers is beschikbaar bij Grensinfopunt Maastricht

Ondernemers die over de grens wonen vallen buiten de huidige financiële maatregelen van de Rijksoverheid. Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) heeft een brief aan het kabinet gestuurd om hiervoor aandacht te vragen zodat ook deze ondernemers gesteund worden in de coronacrisis.

Ondernemersloket gemeente Eijsden-Margraten

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan via dit formulier contact op met het ondernemersloket van de gemeente Eijsden-Margraten. Het ondenemersloket neemt vervolgens, op werkdagen, binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien en u door te verwijzen naar de juiste organisaties.