Ontwerpbestemmingsplan Recreatielandgoed "De Kleine Peul"

Burgemeester en wethouder van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 het ontwerpbestemmingsplan Recreatielandgoed “De Kleine Peul” (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPRECR01017-ON02) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.


Het bestemmingplan is gemaakt ten behoeve van de realisatie van een recreatielandgoed (camping + glamping) op de locatie Vroelen 30A te Noorbeek. Om het recreatielandgoed mogelijk te maken, zullen alle niet monumentale (agrarische) bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Er wordt geen nieuwe bebouwing teruggebouwd. De voorzieningen voor het recreatielandgoed zullen in de bestaande monumentale schuur op deze locatie worden gerealiseerd.


Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de gemeente, via het algemene telefoonnummer 14 043 of 043-458 8488.

Regels

Bijlage 1 bij de regels_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 3.4 MB)

Bijlage 2 bij de regels_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 38.4 kB)

Recreatielandgoed _De Kleine Peul__Regels (PDF, 4.2 MB)

Toelichting

Bijlage 1 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 3.1 MB)

Bijlage 2 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 212.9 kB)

Bijlage 3 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 3.6 MB)

Bijlage 4 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 299.7 kB)

Bijlage 5 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 1.9 MB)

Bijlage 6 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 152.5 kB)

Bijlage 7 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 345.0 kB)

Bijlage 8 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 3.1 MB)

Bijlage 9 bij de toelichting_Recreatielandgoed _De Kleine Peul__ (PDF, 189.9 kB)

Recreatielandgoed _De Kleine Peul__Toelichting (PDF, 2.0 MB)

Verbeelding

Recreatielandgoed _De Kleine Peul__Verbeelding (PDF, 647.2 kB)