Slopen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding doen

Een sloopmelding kunt u online aanvragen via het Omgevingsloket. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van de diverse aanvragen te bepalen.