Parkeervergunning oude kern Eijsden

De Diepstraat, Spauwenstraat, Mariaplein en Vogelzang in Eijsden vallen binnen de vergunninghouderszone Eijsden. Tijdens de vastgestelde tijdstippen is het, enkel indien u in het bezit bent van een geldige parkeervergunning, toegestaan om te parkeren in het gebied.

Aanvraag parkeervergunning

Bent u woonachting, eigenaar van een onderneming of zorgverlener in de aangewezen straten of in de 1e, 2e en 3e Batsteeg, ’t Bat, Sint Christinastraat, Spriemenstraat en gedeelte van de Graaf de Geloeslaan, Kerkstraat en Trichterweg dan wordt u in de gelegenheid gesteld om een parkeervergunning aan te vragen.

Voorwaarden

• U beschikt niet over een parkeerplaats op grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving;
• U beschikt niet over een oprit/garage die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto; 
• U staat bij de gemeente Eijsden-Margraten ingeschreven op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt;
• Voor een werkvergunning dient u aan te tonen dat uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Volgens de legesverordening van de gemeente bedragen de kosten voor een parkeervergunning
€ 78,40 voor 2 kalenderjaren.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeervergunning wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte. Telefonisch bereikbaar op nummer 043 458 8488 of via e- mail: info@eijsden-margraten.nl o.v.v. parkeervergunning Eijsden.

Aanvragen inwoners

Direct regelen

Aanvragen werkparkeervergunning

Direct regelen