Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Parkeerschijfzone (blauwe zone)

Welke regels gelden er in een parkeerschijfzone?

  • Een parkeerschijfzone wordt aangegeven met het daarvoor bestemde verkeersbord E10 .
  • U mag alleen parkeren op parkeerplaatsen met een P of een blauwe streep. 
  • Voertuigen met meer dan 2 wielen moeten gebruik maken van een parkeerschijf.
  • De maximale parkeertijd is 2 uur en dit geldt tussen 8.30 uur en 20.00 uur.
  • Parkeerplaatsen waar het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht is, zijn aangegeven met een P-tegel.

Hoe gebruikt u een parkeerschijf?

  • Leg de parkeerschijf zo achter de voorruit dat deze goed te zien is.
  • Met de parkeerschijf geeft u de tijd van aankomst aan. Die mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur.
  • Een parkeerschijf die tijdens het parkeren het de tijd van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
  • Er gelden uitzonderingen voor gehandicapten in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.

Uitzonderingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Op een gehandicaptenparkeerplaats in een parkeerschijfzone gelden deze regels: de houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag op een gehandicaptenparkeerplaats in een parkeerschijfzone parkeren. Als er een maximale parkeerduur geldt op deze gehandicaptenparkeerplaats dan geldt deze maximale parkeerduur. U moet dan gebruik maken van een parkeerschijf. De maximale parkeerduur staat op een onderbord. Gehandicaptenparkeerplaatsen in een parkeerschijfzone hebben niet altijd een blauwe streep.

Op andere parkeerplaatsen in een parkeerschijfzone gelden deze regels:

Voor de houders van een gehandicaptenparkeerkaart geldt een uitzondering in een parkeerschijfzone als er achter de voorruit een goed leesbare en geldige gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht. In dat geval hoeft er geen parkeerschijf te worden gebruikt en er geldt geen maximale parkeerduur. Wel moet het voertuig binnen de parkeervakken worden geparkeerd.

Vragen over Parkeerschijfzone (blauwe zone)?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?