Rijbewijs

Wegens de aangescherpte maatregelen rondom corona verzoeken wij u dringend uw aanvraag voor verlenging van uw rijbewijs uit te stellen tot na 1 maart.

Rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopenblijven tot 1 maart geldig. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt. Er geldt eenzelfde coulance voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt. De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

Voor meer informatie klil op de link van de Rijksoverheid.

​De aanvraag van een rijbewijs kunt al gedeeltelijk online met uw DigiD inlog regelen.

Let op: na de digitale aanvraag dient u altijd een afspraak te maken om het aanvraagformulier te tekenen en de pasfoto (niet ouder dan een half jaar) in te leveren.
Kies hierbij de optie 'Rijbewijs aanvragen'.

Beschikt u niet over een DigiD inlog dient u een afspraak te maken om uw aanvraag persoonlijk te regelen.

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Rijbewijs afhalen

Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs persoonlijk afhalen op de locatie waar u het heeft aangevraagd.
Voor het afhalen van uw rijbewijs kunt u via deze link een afspraak maken.
Kies hierbij de optie 'Rijbewijs afhalen'.

Spoedaanvraag

Indien u een spoedaanvraag wilt doen, dient u hiervoor een afspraak te maken.

Een spoedaanvraag kunt u enkel in het gemeentehuis in Margraten doen.

Kosten

  • (Brommer)rijbewijs € 41,00
  • Spoedtoeslag € 34,10
  • Eigen Verklaring € 39,30

Rijbewijs voor jongeren vanaf 17 jaar

Om het rijbewijs aan te kunnen vragen, hebben jongeren indien ze nog geen 18 zijn een begeleiderspas nodig. Deze dient in hun bezit te zijn, voordat bij de gemeente het rijbewijs kan worden aangevraagd. Deze begeleiderspas kunnen ze bij de RDW aanvragen. Tot ze 18 zijn, mogen jongeren alleen rijden onder begeleiding van een coach. Bij het aanvragen van de begeleiderspas bij de RDW moet de jongere aangeven welke mensen als begeleider meerijden. Vanaf 16,5 jaar kan al een begeleiderspas aangevraagd worden.

Vergeet niet je eventuele AM rijbewijs mee te nemen bij de aanvraag.

Meer informatie over de begeleiderspas, de voorwaarden waaraan een coach moet voldoen en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). U moet voor dit formulier inloggen met DigiD. Nadat de RDW de aanvraag voor de begeleiderspas binnen heeft gekregen, wordt gekeken of deze correct en volledig is. Als dit zo is, krijg je binnen 10 werkdagen de begeleiderspas thuisgestuurd door de RDW.

Gezondheidsverklaring rijbewijzen

Een Gezondheidsverklaring kunt u eenvoudig digitaal aanvragen bij het CBR.

T-rijbewijs

De overheid heeft vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs (tractorrijbewijs) ingevoerd. Alle bestuurders van een Motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) of landbouw- / bosbouwtrekker (LBT) moeten vanaf deze datum dit rijbewijs hebben om de openbare weg op te mogen. Dit moet onder andere zorgen voor minder verkeersongevallen.

Meer informatie over het T-rijbewijs kunt u hier (PDF, 138.1 kB) nakijken.

Rijbewijs kwijt

In tegenstelling tot de vermissing van een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) is het niet mogelijk de vermissing van een rijbewijs, digitaal met een e-formulier door te geven.
De reden hiervoor is dat de wetgeving omtrent het rijbewijs dit niet toelaat. Het is dus niet toegestaan rijbewijzen ongeldig te verklaren na het doen van een melding via een digitaal formulier.  De mogelijkheden hiertoe zijn in ontwikkeling.
Voor de vermissing van een rijbewijs dient u dus altijd naar de gemeente te komen om hiervan in persoon aangifte te doen. Gelijktijdig kunt u dan een nieuw rijbewijs aanvragen. U hoeft hiervoor  niet meer eerst naar de politie.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het wel verstandig om ook aangifte te doen bij de politie.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Komt u in Nederland wonen en hebt u een buitenlands rijbewijs? Dan kunt u daarmee een beperkte periode autorijden. Na deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben. Omwisselen kan bij een rijbewijs uit: alle landen binnen de EU of EER, Andorra, Canada (provincie Alberta of Québec), (voormalige) Nederlandse Antillen, Taiwan, Israël, Japan, Jersey (Staten van), Man (eiland), Monaco, Singapore en Zuid-Korea.Kan dat niet? Dan moet u hier rijexamen doen.
De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.
Kan dat niet? Dan moet u hier rijexamen doen.

Let op:
Bij het aanvragen van een Nederlands rijbewijs levert u uw buitenlandse rijbewijs bij de gemeente in. Uw buitenlandse rijbewijs wordt aangetekend opgestuurd naar het Rijksdienst wegverkeer (RDW).
Na ongeveer 2 weken komt uw Nederlandse rijbewijs binnen bij de gemeente. U krijgt daarover bericht van de RDW. 
Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.

Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen volgens de nu geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 gezien wordt als een EU-rijbewijs.
Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om het rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.