Rijbewijs

Ga terug

Een rijbewijs dient u op afspraak persoonlijk aan te vragen bij het KlantContactCentrum in het gemeentehuis in Margraten of bij het Servicepunt in Eijsden. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs persoonlijk afhalen op de locatie waar u het heeft aangevraagd. Een rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

Dit product is op beide locaties alleen op afspraak aan te vragen.
Voor het afhalen van uw identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs kunt u tijdens de openingstijden van de locatie waar u uw aanvraag gedaan heeft op vrije inloop terecht.

Afspraak maken

Meenemen

  • bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs
  • bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft (dit geldt ook voor het brommerrijbewijs)
  • een pasfoto (de fotograaf kent de vereisten voor een pasfoto

Prijs 2017

  • (Brommer)Rijbewijs € 38,95
  • Spoedtoeslag € 34,10
  • Eigen Verklaring € 32,80

Medische keuring

U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als:

  • uw rijbewijs op of na uw vijfenzeventigste verjaardag verloopt. Per 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd voor automobilisten en motorrijders van 70 naar 75 jaar gegaan. Indien u twijfelt of u gekeurd moet worden, kunt u dit navragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  • u een medische beperking heeft
  • u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft

U heeft voor de keuring een zogenaamde Eigen Verklaring nodig, dit is een formulier dat u bij de gemeente kunt kopen. U kunt hiervoor op afspraak terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Het formulier Eigen verklaring kan ook digitaal worden aangevraagd via Mijn CBR. U kunt via Mijn CBR zien wat de status is van uw aanvraag Eigen verklaring. Via ‘Mijn Eigen verklaring’ is onder andere te zien of de Eigen verklaring is ontvangen door het CBR, welke correspondentie er is en bijvoorbeeld of een rapport van de medisch specialist al door het CBR is ontvangen.

Rijbewijs voor jongeren vanaf 17 jaar

Op 1 november 2011 is de proef 2toDrive (begeleid rijden) van start gegaan. Jongeren kunnen nu al met 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding en het theorie-examen afleggen. Vervolgens kunnen zij vanaf hun 17e verjaardag het praktijkexamen afleggen en krijgen zij een rijbewijs als ze slagen.

Om het rijbewijs aan te kunnen vragen, hebben jongeren indien ze nog geen 18 zijn een begeleiderspas nodig. Deze dient in hun bezit te zijn, voordat bij de gemeente het rijbewijs kan worden aangevraagd. Deze begeleiderspas kunnen ze bij de RDW aanvragen. Tot ze 18 zijn, mogen jongeren alleen rijden onder begeleiding van een coach. Bij het aanvragen van de begeleiderspas bij de RDW moet de jongere aangeven welke mensen als begeleider meerijden. Vanaf 16,5 jaar kan al een begeleiderspas aangevraagd worden.

Meer informatie over de begeleiderspas, de voorwaarden waaraan een coach moet voldoen en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). U moet voor dit formulier inloggen met DigiD. Nadat de RDW de aanvraag voor de begeleiderspas binnen heeft gekregen, wordt gekeken of deze correct en volledig is. Als dit zo is, krijg je binnen 10 werkdagen de begeleiderspas thuisgestuurd door de RDW.

Eigen verklaring rijbewijzen

Meer informatie omtrent een eigen verklaring rijbewijzen kunt u terug vinden op de site van het CBR.

Een eigen verklaring rijbewijzen kan ook rechtstreeks bij het CBR worden aangevraagd middels de Digi-D.

T-rijbewijs

De overheid heeft vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs (tractorrijbewijs) ingevoerd. Alle bestuurders van een Motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) of landbouw- / bosbouwtrekker (LBT) moeten vanaf deze datum dit rijbewijs hebben om de openbare weg op te mogen. Dit moet onder andere zorgen voor minder verkeersongevallen.

Meer informatie over het T-rijbewijs kunt u hier (PDF, 138.1 kB) nakijken.

Rijbewijs kwijt

In tegenstelling tot de vermissing van een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) is het niet mogelijk de vermissing van een rijbewijs, digitaal met een e-formulier door te geven.
De reden hiervoor is dat de wetgeving omtrent het rijbewijs dit niet toelaat. Het is dus niet toegestaan rijbewijzen ongeldig te verklaren na het doen van een melding via een digitaal formulier.  De mogelijkheden hiertoe zijn in ontwikkeling.
Voor de vermissing van een rijbewijs dient u dus altijd naar de gemeente te komen om hiervan in persoon aangifte te doen. Gelijktijdig kunt u dan een nieuw rijbewijs aanvragen. U hoeft hiervoor  niet meer eerst naar de politie.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het wel verstandig om ook aangifte te doen bij de politie.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ook als u een zogenoemd document van vakbekwaamheid in het buitenland hebt gehaald, is het mogelijk deze voor een Nederlands document om te wisselen. Op de website van RDW kunt u informatie vinden over wanneer en hoe u dat kunt doen: