Scholen en kinderopvang

Kinderopvang

Een overzicht van de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang in Eijsden-Margraten

Leerlingenvervoer

Een bijdrage in vervoer naar en van school is soms mogelijk voor leerlingen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in

Peuterspeelzalen

Een overzicht van de peuterspeelzalen in Eijsden-Margraten

Scholen

Een overzicht van de scholen in Eijsden-Margraten