Leerlingenvervoer

Bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers aanspraak maken op een tegemoetkoming door de gemeente in de kosten van vervoer van hun kind(eren) van en naar school. Die tegemoetkoming kan bestaan uit een geldelijke bijdrage of het door de gemeente laten verzorgen van het vervoer. De voorwaarden staan vermeld in de Verordening leerlingenvervoer G.R. Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 (PDF, 142.8 kB).

De gemeente Eijsden-Margraten werkt op het terrein van het leerlingenvervoer samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. De gemeente Maastricht vervult daarbij de rol van centrumgemeente: deze gemeente voert de verordeningen voor het leerlingenvervoer van al deze gemeenten, dus ook van Eijsden-Margraten, uit. Wilt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, neemt u dan contact op met de gemeente Maastricht via leerlingenvervoer@maastricht.nl.