Uittreksel Burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

Soms moet u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk bewijzen. Hiervoor heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. In de gemeente Eijsden-Margraten kunt u uittreksels aanvragen van gebeurtenissen die in Eijsden-Margraten hebben plaatsgevonden (of in de voormalige gemeenten Eijsden, Margraten, Gronsveld, Bemelen, Cadier en Keer, Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid).
 

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte. De echtscheidingsakte of beëindiging partnerschapsregistratie dient u aan te vragen bij de gemeente waar het huwelijk of partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden. Het uittreksel of de akte krijgt u per post toegestuurd.

Indien u voor iemand anders een uittreksel of een akte aanvraagt, dient u ook met de DigiD code van deze persoon in te loggen.

Vanaf 1 oktober 2015 is dit product op het gemeentehuis of het servicepunt uitsluitend op afspraak te verkrijgen. Uiteraard blijft het mogelijk om dit product online te bestellen.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf
 • partnerschapsakte: voor uzelf
 • echtscheidingsakte: voor uzelf
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Machtiging

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

 • waarom u het uittreksel nodig heeft
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

Prijs 2017

€ 12,90 per uittreksel

Regelen

Direct regelen

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Vandaag: 09:00 - 12:00
 • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten