Uittreksel Burgerlijke stand

Direct regelen

Let op:

Indien u het uittreksel via DigiD aanvraagt duurt dit maximaal 5 dagen voordat u het thuisgestuurd krijgt. Indien u in het buitenland woont dient u rekening te houden met een langere bezorgtermijn.

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

Soms moet u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk bewijzen. Hiervoor heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. In de gemeente Eijsden-Margraten kunt u uittreksels aanvragen van gebeurtenissen die in Eijsden-Margraten hebben plaatsgevonden.
 

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf
 • partnerschapsakte: voor uzelf
 • echtscheidingsakte: voor uzelf
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Machtiging

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

 • waarom u het uittreksel nodig heeft
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

Direct regelen

Kosten

€ 14,30 per uittreksel.