Vergunningen en meldingen

Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

Aanvragen vergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure

Evenement Organiseren

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen

Inzage verleende (omgevings)vergunningen

Aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u een online inzien of u kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 043

Melden start bouwwerkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw

Voorwerpen op of aan de weg plaatsen

Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig