Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Rekenkamer

De Rekenkamer Eijsden-Margraten bestaat uit één persoon. Die persoon is ook de voorzitter. Sinds 15 juni 2022 is dit Angelique Hubens. Zij werkt als onafhankelijk professional in deze vakgebieden: lokale overheid, onderwijs, bibliotheekwezen, gezondheids-, welzijns- en gehandicaptenzorg. Haar nevenfuncties van dit moment zijn: 

  • Eigenaar van onderzoeksbureau AHA DATA 
  • Lid van rekenkamercommissies in Nieuwegein en Gennep 
  • Bestuurslid van woongroep verstandelijk gehandicapten (onbetaald) 
  • Mentor en bewindvoerder (onbetaald) 

Wat doet de Rekenkamer? 

Het doel van de Rekenkamer is om te leren en te verbeteren. De basis voor de taken van de Rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet. En in de Verordening op de Rekenkamer 2022 Eijsden-Margraten.  

De Rekenkamer heeft 4 taken

  • De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. 
  • De Rekenkamer onderzoekt of het beleid werkt. 
  • De Rekenkamer geeft adviezen aan de gemeenteraad. 
  • De Rekenkamer deelt conclusies met de gemeenteraad. 

De gemeenteraad kan de adviezen van de rapporten overnemen en het college van burgemeester en wethouders de opdracht geven de adviezen uit te werken. 

De Rekenkamer is onafhankelijk 

Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderzoeken zij gaat uitvoeren en hoe zij de onderzoeken gaat aanpakken. Zij krijgt hiervoor geen opdracht van de raad. De gemeenteraad kan de Rekenkamer wel vragen een onderzoek te doen. Maar de Rekenkamer is niet verplicht om dit onderzoek uit te voeren. 

U kunt contact opnemen met de Rekenkamer 

Heeft u een vraag voor de Rekenkamer? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar griffie@eijsden-margraten.nl of direct naar de voorzitter van de Rekenkamer via hubens@ahadata.nl.

U kunt de teksten van de Rekenkamer lezen

Verordening op de Rekenkamer 2022 Eijsden-Margraten

Onderzoek “Grip op projecten’ zoals in juli 2023 besproken in de gemeenteraad. 

Vragen over Rekenkamer?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?