Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Informatieverzoek en Wet open overheid (Woo)

Wat is een informatieverzoek? 

Wilt u informatie die alleen voor u belangrijk is? Dan kunt u een informatieverzoek indienen. Vaak kunnen wij dan de documenten eenvoudig toesturen zonder dat het college van B&W hierover een besluit hoeft te nemen. Bij een informatieverzoek krijgt alleen u de informatie waar u naar vraagt. 

Informatieverzoek indienen

 

 

Wat is een Woo-verzoek? 

Woo staat voor Wet open overheid. Dit was eerst de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. U vraagt dan om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Als wij besluiten tot openbaarmaking dan is de informatie vanaf dat moment voor iedereen openbaar.

Wilt u meer informatie over de Woo? Neem dan contact met onze Woo-contactpersoon via info@eijsden-margraten.nl 

U kunt uw verzoek e-mailen naar info@eijsden-margraten.nl.  

U kunt ook een Woo-verzoek indienen door een brief te sturen naar: 

Gemeente Eijsden-Margraten 

T.a.v.  Woo- contactpersoon

Postbus 10 

6269 ZG Margraten 

In een Woo-verzoek noemt u: 

  • dat het gaat om een Woo-verzoek; 
  • welke documenten u wilt inzien en over welke periode; 
  • hoe u de informatie wilt ontvangen: via (beveiligde) e-mail of via de post.

De ingekomen Woo- verzoeken tot op vandaag van 2024 vindt u hier

De ingekomen Woo- verzoeken van 2023 vindt u hier.

De ingekomen Woo- verzoeken van 2022 vindt u hier. 

Vragen over Informatieverzoek en Wet open overheid (Woo)?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?