Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Parkeervergunning oude kern Eijsden

In een deel van de oude kern van Eijsden geldt een vergunninghouderszone. Zonder parkeervergunning mag u op bepaalde tijdstippen niet parkeren in deze zone. 

De Diepstraat, Spauwenstraat, Mariaplein, Vogelzang, St. Christinastraat, Spriemenstraat, delen van de Trichterweg en de Graaf de Geloeslaan vallen binnen de vergunninghouderszone Eijsden.

Zonder parkeervergunning mag u op bepaalde tijdstippen niet parkeren in de hierboven genoemde straten.

Aanvraag parkeervergunning

U kunt een parkeervergunning aanvragen als u:

  • Woont in de aangewezen straten;
  • Eigenaar bent van een onderneming in de aangewezen straten;
  • Zorgverlener bent in de aangewezen straten.

De aangewezen straten staan in het ‘Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren Eijsden februari 2019’.

Voorwaarden

De voorwaarden en criteria om voor een vergunning in aanmerking te komen kunt u terugvinden in het ‘Besluit uitgifte en nadere regels parkeervergunningen 2015’.

Er wordt één fysieke parkeervergunning verleend, waarop maximaal (afhankelijk van de gestelde criteria) twee kentekens kunnen worden bijgeschreven. Met een vergunning kan dus slechts één voertuig tegelijk geparkeerd worden. 

Kosten

Een parkeervergunning kost € 80,85 voor twee kalenderjaren.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeervergunning wordt binnen acht weken afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.

Parkeervergunning aanvragen of wijzigen

Aanvragen of wijzigen

Via deze knop kunt u een parkeervergunning aanvragen of een wijziging doorgeven.

Vragen over Parkeervergunning oude kern Eijsden?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?