Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Rioolaansluiting

De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater in Eijsden-Margraten. De gemeente hoeft niet het hemelwater afkomstig van particulier terrein af te voeren. In eerste instantie is de perceeleigenaar hier zelf verantwoordelijk voor. Redelijkerwijs biedt de gemeente vanuit de zorgplicht een voorziening aan waar hemelwater geloosd kan worden. Dit kan onder andere een riolering zijn. Woningen of andere gebouwen in Eijsden-Margraten krijgen (of kunnen krijgen) een aansluitmogelijkheid op de riolering. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting(en) van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluitingen vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf realiseren. Er dient vanuit eigendom richting gemeente gescheiden aangeboden te worden; dit wil zeggen een leiding voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en een leiding voor de afvoer van hemelwater.

Rioolaansluiting aanvragen

Direct regelen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging. Het realiseren van de aansluiting gebeurt binnen zes tot acht weken.

Als u een rioolaansluiting aanvraagt binnen een woningbouwproject waar u bouwrijpe grond heeft gekocht van de gemeente zijn de kosten voor de rioolaansluiting aan meegenomen in de grondprijs. U betaalt enkel het vaste bedrag van € 666,-.

Als het om een particulier initiatief gaat, betaalt u de kosten voor (het realiseren van) de rioolaansluiting. Indien het gemeentelijk rioleringsstelsel ter plaatse al is voorbereid op een nieuwe aansluiting (hetgeen inhoudt dat er vanuit het gemeentelijke hoofdriool al een aansluitleiding is aangelegd tot de erfgrens) betaalt u een vast bedrag van € 666,-.  In alle overige gevallen betaalt u de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor dit bedrag wordt/worden de afvoerleiding(en) aangelegd vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool. U moet zelf zorgen voor de aansluiting van de woning, het bedrijf of het gebouw op deze aansluiting(en). De standaard diameter van de gemeentelijke afsluiting is 125 mm. Deze diameter geldt zowel voor de gemengde als gescheiden aansluitingen.

Voor een rioolaansluiting in het buitengebied op drukriolering of stelsel voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA-systeem) bedraagt de eigen bijdrage in de aanlegkosten van de gemeentelijke riolering de daadwerkelijke kostprijs.

Vragen over Rioolaansluiting?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?